oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Chrystus Sługa - centrum duchowości Ruchu Światło-Życie

Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych

Zasada kolegialności

Nasze strony

Ośrodek Fundacji Światło-Życie "Nazaret" w Lalikach

Diecezja łomżyńska

Drogocenna Perła

Należy być cierpliwym, bo Pan skróci dni z powodu wybranych, których sobie obrał... Będzie to ciężki ucisk, ale nie nie do wytrzymania, dlatego trzeba wytrwać do końca. Bo Pan chce, abyśmy całą próbę przeszli, abyśmy ofiarę złożyli z Nim, tyle ile chce. Jest to więc próba także naszej stałości, naszej cierpliwości, naszego trwania. Łatwo jest trwać, gdy nie ma doświadczeń. - Wtedy gdy człowiekowi się zdaje, że jego siły się wyczerpują, gdy się zdaje, że już tylko się załamać, to właśnie wtedy dopiero okaże się moc Pana.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 21-05-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 21-05-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 20-05-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.