oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Pogodny wieczór

Statio - znak świątyni

Deuterokatechumenat - powtórzony katechumenat

Nasze strony

Domowy Kościół w Niemczech

Diecezja zamojska

Archidiecezja krakowska

Obcując przez wiele lat z tego rodzaju grupami i środowiskami młodzieży, zauważyłem, że duchowość ich opiera się na dwóch źródłach, które zasilają prawie równolegle młode dusze. Jednym z nich jest Pismo święte, a drugim liturgia. Czytanie Pisma świętego związane z systematyczną refleksją nad jego treściami, zmierzające do rewizji własnego życia, staje się potężnym źródłem odnajdywania siebie i odnawiania ducha we wspólnocie. Równocześnie cały ten proces rozbudowywanej w różnych kierunkach liturgii słowa prowadzi najprostszą drogą do Eucharystii, przeżywanej głębią młodzieńczych serc zawsze zarazem w sposób wspólnotowy. Wokół Eucharystii wspólnota ta − wszystkie więzi, jakie z niej wynikają, nabierają nowej głębi i mocy: więzy koleżeństwa, przyjaźni, miłości, ku którym młode serce otwiera się szczególnie w tym okresie życia. Stała obecność Chrystusa, Jego eucharystyczna bliskość, nadaje tym więzom wymiar szczególnego piękna i szlachetności.
Jan Paweł II, 25 VIII 1979
Aktualności / Zaproszenia, dod. 27-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 26-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 25-08-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 23-08-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 21-08-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 17-08-2014
« Poprzednie | Następne »
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.