oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

KODA - Kurs Oazowy dla Animatorów

COM - Centralna Oaza Matka

Szkoła życia

Nasze strony

Archidiecezja gdańska

Archidiecezja lubelska

Natanael - diakonia na rzecz Ruchu Światło-Życie

Przemienia się człowiek w Chrystusa, upodabnia się do Chrystusa, im więcej przyjmuje śmierć i zmartwychwstanie Chry¬stusa w siebie. I to jest nasze kapłaństwo. To jest nasz udział w Jego nowym stylu modlenia się i w nowym stylu składania ofiar Panu Bogu.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 21-05-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 21-05-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 20-05-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.