oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Akt konstytutywny - akt oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Katechumenat rodzinny

Dialog małżeński - jedno ze Zobowiązań Domowego Kościoła

Nasze strony

www.wbiblii.pl

Wspólnota studencka "Tratwa" w Tarnowie

Diecezja pelplińska

... młodzieży oazowa i członkowie Ruchu Światło-Życie; (...) Wszyscy, skądkolwiek przybywacie. Wszyscy, którzy tutaj jesteście. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. (...) „Królewski szczep Piastowy” (M. Konopnicka, Rota): synowie i córki tego szczepu, tu od Wisły do Karpat, trwajcie przy tym dziedzictwie! Do was należy królestwo niebieskie! Trwajcie jak trwały pokolenia. (...) Trwajcie przy tym świętym dziedzictwie. Do was należy... królestwo niebieskie. Amen.
Jan Paweł II, 10 VI 1987
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 5-07-2014
Aktualności / Nowości oazowe, dod. 23-06-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.