oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Dzień Wspólnoty

Exodus - Księga Wyjścia

Wspólnota wspólnot - parafia

Nasze strony

Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Słowacji

Diecezja zamojska

Grupa Odwaga

Moje słowo do Was, moje życzenia dla Was, które kieruję na ręce ks. Biskupa Kazimierza, wyrastają ze słów apostoła: «żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową − ku Chrystusowi; z Niego całe Ciało − zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdego z członków stosownie do jego miary − przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości» (Ef 4, 15-16).
Jan Paweł II, 11 czerwca 1988
Rozmaitości / Liturgia, dod. 19-12-2012
Aktualności / Zaproszenia, dod. 15-12-2012
Aktualności / Zaproszenia, dod. 12-12-2012
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.