oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Ad Christum Redemptorem, co znaczy "do Chrystusa Odkupiciela"

Filia - kilka sąsiednich diecezji

Żywy Kościół

Nasze strony

Diecezja tarnowska

Diecezja płocka

Domowy Kościół w Częstochowie

Wy zaś, moi Drodzy, zapamiętajcie dobrze te słowa, jakie również Matka Chrystusa wypowiedziała w Kanie Galilejskiej zwracając się do ludzi, którzy mieli napełnić stągwie wodą. Powiedziała im wskazując na swego Syna: cokolwiek wam rzecze, czyńcie! (por. J 2, 5). I dzisiaj mówi to samo. Przyjmijcie te słowa. Zapamiętajcie je. Wypełnijcie je! Amen.
Jan Paweł II, 6 VI 1979
Rozmaitości / Liturgia, dod. 19-12-2012
Aktualności / Zaproszenia, dod. 15-12-2012
Aktualności / Zaproszenia, dod. 12-12-2012
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.