oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Nowa wspólnota - ideał wychowawczy Ruchu Światło-Życie

Nowa kultura - ideał wychowawczy Ruchu Światło-Życie

Pochodnie Wojska Gedeona

Nasze strony

Częstochowska oaza studencka

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Rzeszowie

Diecezja łomżyńska

Miłość Boża, którą my odnajdujemy w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, to jest też miłość do Narodu, miłość do Ojczyzny, a więc do tej ziemi, która była zabierana i oddawana, po której byliśmy przesuwani w jedną i drugą stronę, a która pozostała naszą Ojczyzną w tym, co historycy muszą określać: ziemie historycznie najszerzej polskie, wiązane z dziejami wielkiej Rzeczypospolitej.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Liturgia, dod. 25-07-2014
Aktualności / Nowości oazowe, dod. 22-07-2014
Rozmaitości / Inne, dod. 22-07-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 17-07-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.