oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Deuterokatechumenat - powtórzony katechumenat

Exodus - Księga Wyjścia

Szkoła liturgiczna

Nasze strony

Diecezja włocławska

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Krakowie

Nasza.oaza.pl serwis społecznościowy Ruchu Światło-Życie

„Wy we Mnie, a słowa moje w was”, czyli Pan Jezus trwa w nas przez swoje słowo, a my w Nim trwamy, gdy to słowo wypełniamy. Czyli zjednoczenie nasze z Panem Jezusem jest przez pełnienie Jego słowa. Spotkanie więc Pana Jezusa, ożywianie naszego życia w Nim jest przez kontakt z Bożym słowem, jest zasłuchaniem się w Boże słowo.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Liturgia, dod. 18-06-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 11-06-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.