oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

DWDD Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Reguła życia - systematyczna praca nad sobą

Źródło i szczyt - liturgia

Nasze strony

Franciszkanie prowincji krakowskiej

Diecezja sandomierska

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach

Mądrość, którą się otrzymuje dzięki czystości, którą się otrzymuje dzięki walce o to, by starannie zachować prawo, którą się otrzymuje dzięki pokucie, błędom przeciwko mądrości opłakiwanym, którą się o¬trzymuje dzięki wyciąganiu rąk w górę, dzięki modlitwie. Mądrość, która przychodzi, gdy wystarczy „tylko trochę ucha nakłonić”, tylko trochę być posłusznym Panu, a ona przychodzi. „A już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę”.
Ks. Wojciech Danielski
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 16-07-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 15-07-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 14-07-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 11-07-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.