oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Reguła życia - systematyczna praca nad sobą

Dialog małżeński - jedno ze Zobowiązań Domowego Kościoła

Drogowskazy Nowego Człowieka - zasady życia wspólnot Ruchu Światło-Życie

Nasze strony

Diecezja zamojska

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Katowicach

W Ruchu

Moje słowo do Was, moje życzenia dla Was, które kieruję na ręce ks. Biskupa Kazimierza, wyrastają ze słów apostoła: «żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową − ku Chrystusowi; z Niego całe Ciało − zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdego z członków stosownie do jego miary − przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości» (Ef 4, 15-16).
Jan Paweł II, 11 czerwca 1988
Rozmaitości / Liturgia, dod. 18-06-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 11-06-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.