oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Temat roku

Oaza Nowego Życia - podstawowy rodzaj rekolekcji oazowych

Szkoła modlitwy

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Koszalinie

Oaza na Litwie

Nasza.oaza.pl serwis społecznościowy Ruchu Światło-Życie

Ideał rycerski jakoś kobiet nie dotyczy. Zupełnie wyjątkiem była święta Joanna d`Arc. I jakoś zupełnie wyjątkowo i dość dziwnie nasza Emilia Plater. Ale w jednym się zgadzał ideał rycerski z ideałem kobiety: w wierności. Nawet w owym wiernym czekaniu i w modlitwie o to, aby był w dobrej sprawie, aby nie skalał swojego sumienia i naszego domu, żeby nie tylko wrócił zdrów, ale żeby wrócił z jasnym czołem: w wierności, szlachetności, sprawiedliwości. W tym wszystkim wszyscy mamy być odważnymi uczniami Jezusa Chrystusa. Niech święci rycerze, odważni męczennicy będą dla nas wzorem.
Ks. Wojciech Danielski
Aktualności / Zaproszenia, dod. 27-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 26-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 25-08-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 23-08-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 21-08-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 17-08-2014
« Poprzednie | Następne »
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.