oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Światło-Życie

Namiot Spotkania

Oaza wielka - kilka lub kilkanaście grup oazowych

Nasze strony

Diecezja elbląska

Diecezja sandomierska

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Katowicach

Chrystus zamieszkuje w nas. Najpełniej mieszka przez wiarę i miłość; przez słowo swoje, które nas oczyszcza i które nas prowadzi; mieszka przez dobre czyny - ale w końcu najpełniej mieszka, kiedy Go przyjmujemy pod Postaciami Eucharystycznymi - przez Komunię Eucharystyczną, do której tamte wszystkie spotkania prowadzą.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 5-08-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 31-07-2014
Aktualności / Zaproszenia, dod. 31-07-2014
Aktualności / Ruch za granicą, dod. 31-07-2014
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 28-07-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.