oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Nowej Drogi

Oaza wielka - kilka lub kilkanaście grup oazowych

Żywy Kościół

Nasze strony

Wieczernik

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Zielonej Górze

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Pojęcie powodzenia i niepowodzenia w miarę panowania nad miłością własną przestaje mieć znaczenie. To jest pojęcie związane z miłością własną. A każdy „mus” wiąże się przecież z samowolą, z uporem woli. I ten kto podda wolę swoją Panu, jest wolny, niczego nie musi. I kto przyjmuje wszystko z ręki Pana wie, że Chrystus będzie zawsze uwielbiony w jego ciele - jak to św. Paweł pisze (por. Flp 1, 20); przez co okazujemy się sługami Bożymi.
Ks. Wojciech Danielski
Rozmaitości / Z Gibraltaru, dod. 5-07-2014
Aktualności / Nowości oazowe, dod. 23-06-2014
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.