Formacja w maju

Dzień wspólnoty
"Idź i głoś aż po krańce ziemi" (Dni wspólnoty 2007/2008)

Animatorzy
"Rozmawiam bezpośrednio o Chrystusie" (Miesięczne Spotkania Animatorów 2007/2008)

Domowy Kościół - formacja pemanentna
"Głoszenie Ewangelii wszelskiemu stworzeniu" (list "Domowy Kościół" nr 107)

po III stopniu
"Szkoła Chrystusa"

po II stopniu
"Kręgi liturgiczne do czytań roku A"

po I stopniu
"Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej"

grupy preoazowe
"Cztery spotkania nad Ewangelią św. Łukasza", "Osiem spotkań poewangelizacyjnych"

po III stopniu OND
"Ewangeliczne rewizje życia"

po II stopniu OND
"Ewangeliczne rewizje życia"

po I stopniu OND
"Ewangeliczne rewizje życia"

Dokument został dodany dnia 30-04-2008 o godz. 15:44
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.