Oaza
- 15-dniowe rekolekcje

Są prowadzone metodą wypracowana przez ks. Franciszka Blachnickiego, umożliwiające przeżycie najważniejszych tajemnic i prawd wiary katolickiej. To jedna z metod, jaką posługuje sie Ruch Światło-Życie w kształtowaniu w swoich uczestnikach dojrzałej wiary.

Głównym założeniem oazy jest to, że jej uczestnicy podejmują próby wcielenia poznawanej prawdy w życie, tzn. kształtują swój styl życia według wymagań, jakie ona stawia. Odbywa się to podczas różnorodnych zajęć rekolekcyjnych (Eucharystia, spotkanie w małej grupie, modlitwa indywidualna i we wspólnocie, wycieczka, zabawa) i w atmosferze wzajemnej pomocy.

Grażyna Wilczyńska,
Dorota Franków
Dokument został dodany dnia 7-02-2003 o godz. 0:00
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.