Ad Christum Redemptorem,
co znaczy "do Chrystusa Odkupiciela"

Plan ewangelizacji narodu polskiego. Hasło "Ad Christum Redemptorem" wskazuje na bezpośrednie źródło inspiracji tego planu - encyklikę Jana Pawła II "Redemptor hominis" (4 marca 1979). Ruch Światło-Życie podjął tę ewangelizację na początku 1980 roku.

Dorota Franków
Dokument został dodany dnia 7-02-2003 o godz. 0:00
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.