ChSWN
Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Prawda Krzyż Wyzwolenie

Była stowarzyszeniem powołanym na emigracji w celu niesienia pomocy religijno-moralnej i duchowej Polsce, w sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, w jej walce o pełne i prawdziwe wyzwolenie oraz innym narodom podbnie zniewolonym przez sowiecki komunizm. Swoje zadania realizowała m.in. poprzez Służbę Infomacyjna, która miała kształtować opinię publiczną na Zachodzie o sytuacji w krajach Europy środkowo-wschodniej, wydawać materialy informacyjne i formacyjne w duchu idei "Prawda Krzyż Wyzwolenie" i przekazywać je do krajów zniewolonych. W planach było również stworzenie redakcji i studia dla przygotowywania audycji radiowych i telewizyjnych oraz programów rozpowszechnianych na kasetach magnetofonowych.

Założycielem ChSWN był ks. Franciszek Blachnicki.

Dorota Franków

Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów

(ChSWN), stowarzyszenie założone 17 czerwca 1982 w Carlsbergu (Pfalz) w Republice Federalnej Niemiec przez ks. Franciszka Blachnickiego, skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Stowarzyszenie działało, kierując się wartościami ewangelicznymi, metodami pokojowymi, bez przemocy. Organizowało sympozja, Marsze Wyzwolenia Narodów, seminaria, narady i spotkania przedstawicieli różnych narodów. Celem wszystkich przedsięwzięć było kształtowanie ludzi wolnych wewnętrznie, inspirowanie działań zbliżających poszczególne narody, oddziaływanie na kraje pochodzenia i na emigrację, wpływanie na opinię publiczną Zachodu, przygotowywanie nowego ładu w Europie. & ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie''. Pismo Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, nr 5, 6-7 (1982), nr 1-3 (1983), nr 1-4 (1984), 1 (1986), nr 2 (1986); ,,Veritas + Liberatio. List do członków i sympatyków ChSWN'' nr 1 (1985); G. Skop, Idea ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie'' w ostatnich latach życia ks. Franciszka Blachnickiego (Referat podczas sympozjum ChSWN 16-17 czerwca 1990); A. Chmielecki, ChSWN, Geneza, historia, najważniejsze wydarzenia (Referat podczas sympozjum, Carlsberg 7 listopada 1992); Materiały archiwalne ośrodka ,,Marianum'' w Carlsbergu RFN, ,,Oaza'', nr 32 (1998); ,,Forum Polonijne'', nr 5 (1997).

Grażyna Wilczyńska

Dokument został dodany dnia 7-02-2003 o godz. 0:00
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.