Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie
  • Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim.
  • Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w przebaczającą moc krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.
  • Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a moje "ja" jest Mu poddane.
  • Dzielić się przy każdej okazji w prosty sposób swoją wiarą w Chrystusa z innymi.
  • Modlić się.
  • Iść, tzn. Wziąć inicjatywę w swoje ręce.
  • Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.
  • Rozmawiać o Jezusie.
  • Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przezywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz za najradośniejsze w swoim życiu? - będziemy mogli odpowiedzieć: - To, że przyjąłem Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

ks. Franciszek Blachnicki
Dokument został dodany dnia 13-02-2003 o godz. 0:00
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.