Co to jest oaza?
Już na COM-ie – nowa książka!

Książka pod prostym tytułem: Co to jest oaza? została przygotowana z okazji przypadającej w tym roku 50-tej rocznica urodzin oazy Niepokalanej – „matki” wszystkich oaz młodzieżowych i pierwszej jaskółki rodzącego się ruchu oazowego. Zawiera ona wybór tekstów z dwóch źródeł: z Teczki ogólnej (dla oaz wszelkiego typu), wydanie drugie – 1972 r. oraz z Podręcznika oazy nowego życia I stopnia. Autorem obu pozycji jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Skąd pomysł na takie zestawienie?

Teczka z 1972 roku zawierała omówienie wszystkich istotnych elementów „oazy”, czyli rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Wydało nam się, że warto przypomnieć te teksty, ponieważ pokazują one, jak pojemna jest ta metoda i ile możliwości daje.

Natomiast 3 rozdziały ze wspomnianego Podręcznika zostały tu dodane ze względu na to, iż opisują one nieco szerzej fundamentalne założenia metody a także cel, do którego metoda ta ma prowadzić, są więc niejako rozszerzeniem treści zawartych w Teczce.

Książka będzie dostępna już na COM-ie. Cena egzemplarza: 10,00 PLN.

Dokument został dodany dnia 14-05-2013 o godz. 21:55
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.