Pięćdziesięciolecie pierwszej Oazy Niepokalanej

W tym roku mija 50 lat od zorganizowanej w 1963 roku pierwszej oazy dla dziewcząt, nazwanej przez ks. Franciszka Blachnickiego Oazą Niepokalanej. Rekolekcje te odbywały się w Szlachtowej koło Szczawnicy, uczestniczyły w nich dziewczęta ze Śląska. Oaza Niepokalanej okazała się udanym doświadczeniem, więc w dalszych latach ks. Blachnicki z coraz większym powodzeniem kontynuował tę formę rekolekcji, czego wyraźnym przejawem była wzrastająca liczba uczestniczek rekolekcji. Już w 1964 r. w czasie wakacji odbyły się trzy turnusy Oazy Niepokalanej. Z czasem idea tej formy rekolekcyjnej coraz bardziej dojrzewała, ks. Blachnicki, zainspirowany odnową soborową oraz studiami pastoralnymi wprowadzał do programu nowe elementy. Od roku 1967, obok prowadzonych dla dziewcząt Oaz Niepokalanej, rozpoczął organizować Oazy Nowego Życia dla chłopców, opierając treści rekolekcyjne na myśli zaczerpniętej z Konstytucji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, że „liturgia jest źródłem i szczytem działalności Kościoła”.

Okres, w którym ks. Blachnicki organizował Oazy Niepokalanej dla dziewcząt oraz Oazy Nowego Życia dla chłopców, okazał się decydujący dla wypracowania integralnej pedagogii nowego człowieka. Stała się ona podstawą dla całej wizji formacyjnej Ruchu Żywego Kościoła, później Ruchu Światło-Życie. Program ten nazwał personalistyczno-maryjną koncepcją wychowania nowego człowieka.

Uroczyste obchody tej rocznicy będą miały miejsce w Szlachtowej, w dniu 6 lipca 2013 r. Program spotkania przedstawia się następująco:

10.00 Zawiązanie wspólnoty na placu przy kościele

10.45 Odsłonięcie i poświęcenie płyty pamiątkowej (przy szałasie obok kościoła)

11.00 Eucharystia

12.15 Wspomnienia (kościół lub przy szałasie)

13.00 Agapa przy domu oazowym u pana Bolka Sopaty, ul. Sielska 1 (300 m od kościoła)

14.00 Zakończenie

Zapraszam do udziału w obchodach w Szlachtowej, do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za dar charyzmatu Światło-Życie.

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Dokument został dodany dnia 26-06-2013 o godz. 16:58
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.