Róbmy to, co jest skuteczne!
Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji 2014

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).

W dniach 16-18 maja w Płocku odbyła się Oaza Jedności Diakoni Ewangelizacji, która zgromadziła 60 osób z 11 diecezji. Przez trzy dni uczestnicy mieli okazję wspólnie słuchać Słowa Bożego, dzielić swoimi doświadczeniami oraz czerpać inspiracje i poznawać nowe metody docierania do ludzi z Dobrą Nowiną.

Piątkowy wieczór był czasem dzielenia się osobistym doświadczeniem Jezusa. Każdy mógł opowiedzieć o tym, jak w ostatnich dniach, tygodniach spotykał Go w swoim codziennym życiu. Była to także okazja, aby słuchając świadectw innych umocnić własną wiarę.

O tym, jak poprzez Internet można docierać z Ewangelią do ludzi na całym świecie, opowiedzieli Henryk i Bogusia Król z Wisły, reprezentanci Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

W ciągu kilkugodzinnej prezentacji połączonej z warsztatami przedstawili założenia i sposób działania platformy SzukajacBoga.pl oraz programów z nią powiązanych. Projekt jest międzynarodowy, a platforma przetłumaczona na 18 języków. W jej działalność zaangażowany jest także Ruch Światło-Życie. Małżeństwo z Wisły omówiło szczegółowo, jak pomagać ludziom, którzy większość swojego czasu spędzają w rzeczywistości wirtualnej, spotkać Boga, lepiej Go poznać i Jemu zawierzyć swoje życie. Pokazywali także, jak zachęcić taką osobę do włączenia się w życie Kościoła.

W trakcie warsztatów uczestnicy OJDE mieli okazję wziąć udział w spotkaniu w grupie prowadzonej według wskazówek jednego z programów. Warto dodać, że w naszym Ruchu w najbliższym czasie będzie wdrażany jeden z nich: „Akademia Rozwoju Chrześcijańskiego”.

Ks. Tomasz Moch, moderator warszawskiej diakonii ewangelizacji, podzielił się z uczestnikami OJDE swoimi przemyśleniami po lekturze adhortacji Evangelii gaudium. Dokument ten w najbliższym roku będzie wytyczał szlaki formacji całego Ruchu, a szczególnie diakonii ewangelizacji. Ks. Tomasz wskazywał, że u początku ewangelizacji jest przede wszystkim osobista relacja ewangelizatora z Jezusem. Przypominał także, że żadne działanie ewangelizacyjne nie może rozpocząć się bez modlitwy, szczególnie tej przed Najświętszym Sakramentem. W swoim wystąpieniu kapłan zachęcał także do lektury „Dokumentu z Aparecidy”, który w ostatnim czasie ukazał się w języku polskim. Dokument ten jest kluczem do lepszego zrozumienia adhortacji apostolskiej papieża Franciszka.

Wieczór uwielbienia został połączony z modlitwa wstawienniczą. Wszystkie osoby posługujące na rzecz ewangelizacji miały możliwość prosić o modlitwę w intencji swoich diakonii oraz własnej posługi.

W niedzielę do uczestników OJDE dołączył Moderator Generalny, ks. Adam Wodarczyk. Zaprezentował on zebranym najważniejsze punkty z adhortacji Evangelii gaudium.

Moderator po raz kolejny przypomniał także o założeniach Planu ad Christum Redemptorem 2 i potrzebie jego wdrażania w naszym Ruchu. Zachęcał przedstawicieli poszczególnych diecezji do mobilizacji w organizacji Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Ewangelizacji według nowej metody: „Modlitwa, uczynki, świadectwo”.

W trakcie spotkania z moderatorem członkowie diakoni mieli także okazję, aby opowiedzieć o podejmowanych dziełach, ale także problemach z jakimi się spotykają.

Spotkanie w Płocku zakończyło się wspólną Eucharystią, w czasie której słowo wygłosił ks. Adam Wodarczyk. Umocnieni Słowem i Ciałem Chrystusa uczestnicy powrócili do swoich diecezji, aby inspiracje zaczerpnięte podczas OJDE wcielać w życie.

Karolina Marta Smęt DE Łódź

zdjęcia: Maciej Zaśko DE Szczecin

Dokument został dodany dnia 29-05-2014 o godz. 12:24
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.