Otworzyć się na radość Ewangelii

Adhortacja papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” wywołała zachwyt, z jakim nie spotykają się zazwyczaj papieskie dokumenty. Przyczyną był na pewno prosty język, życiowe podejście, ale przede wszystkim prawdziwa pasja, z jaką Ojciec Święty ukazuje wizję odnowionego Kościoła niosącego światu Ewangelię.

Jak jednak sprawić, by adhortacja nie została tylko dokumentem „do zachwycania się”, a stała się treścią życia Kościoła, treścią życia naszego Ruchu, treścią życia oazowiczów? Dla Ruchu Światło-Życie szansą do dobrego wykorzystania inspiracji płynących z adhortacji będzie na pewno nowy rok pracy. „Radość Ewangelii” – temat nowego roku został przecież zainspirowany adhortacją. Wróciliśmy w ten sposób do najlepszych tradycji naszego Ruchu, w których wezwania płynące z Watykanu były natychmiast przekuwane na oazowy program pracy, a zaplanowane wcześniej tematy roku zmieniały się wobec rozeznania aktualnych znaków czasu.

Najnowszy numer „Wieczernika” – jak zawsze w wakacje poświęcony tematowi pracy rocznej – chce być pomocą w dobrym przyjęciu tematu pracy rocznej a tym samym w dobrym przyjęciu papieskich wezwań zawartych w adhortacji.

-----------------------------------------------------------------

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Wezwania

 • W świetle Jana Pawła II

Temat numeru

Na drodze ucznia

 • Siódmy anioł - Pieszczota Pana Boga
 • Czego uczy nas Tora - Wizyta aniołów
 • Szkoła modlitwy - Podręcznik modlitwy

Z daleka i z bliska

 • Ze wszystkich narodów - Oazo, na misje!
 • Pamięć świadków - Bieg do Boga
 • Z Kopiej Górki - Diakonia Muzyczna

Chwile

 • W Sieci - Małopolska
 • Biblioteczka - Rozwój
 • Na płytach - Bohaterom
 • Na pogodne wieczory - Rytm

Wieczernik Domowy

 • JP II - sentyment i przeszłość

Wieczernik dla Ciebie

 • Od uczucia do decyzji
 • Jakiej dziewczyny szukają panowie
Dokument został dodany dnia 5-06-2014 o godz. 22:30
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.