Metanoia

(z greckiego – nawrócenie) oznacza najpierw przemianę myślenia człowieka, która pociąga za sobą radykalną zmianę sposobu działania.

Magdalena Perucka

Dokument został dodany dnia 7-11-2003 o godz. 21:54
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.