Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

Idea zaangażowania społecznego sformułowana przez ks. Franciszka Blachnickiego. Służba na rzecz pełnego wyzwolenia człowieka i Narodu przez głoszenie i wcielanie w życie Prawdy, z wyrzeczeniem się wszelkiej przemocy, bez nienawiści, w duchu miłości i miłosierdzia. Do realizacji tej idei ks. Blachnicki powołał najpierw Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, później zaś (na emigracji) Chrześcijańską Służbę Wyzwolenia Narodów.

Krzysztof Jankowiak
Dokument został dodany dnia 7-11-2003 o godz. 22:44
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.