Światło-Życie

Nazwa ruchu oazowego pochodzi od formuły Światło-Życie będącej syntezą duchowości Ruchu i najkrócej wyrażającą jego cel i program. Formuła Światło-Życie wyraża najbardziej podstawową zasadę życia chrześcijańskiego: jedność między wiarą i życiem. Najlepiej ukazuje to znak Ruchu składający się ze słów światło, życie w języku greckim splecionych w znak krzyża.

To metoda wychowawcza polegająca na ciągłym poddawaniu życia wymaganiom Bożego światła, które jest zawarte przede wszystkim w słowie Bożym, ale również w nauczaniu Kościoła, dociera do nas także na wiele innych sposobów; to dążenie do ideału człowieka, który stanowi jedność w myśli i zachowaniu.

Dokument został dodany dnia 7-11-2003 o godz. 23:19
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.