Zasada pomocniczości

Jedna z trzech zasad (obok zasady kolegialnościsolidarności), którymi według myśli Założyciela kieruje się diakonia Ruchu Światło-Życie. Inaczej zasada subsydiarności – od łacińskiego słowa subsidium, czyli pomoc.

Chodzi w niej o to, że zadania, które mogą być wykonane przez osoby na niższym szczeblu odpowiedzialności, nie powinny być wypełniane przez osoby z wyższego szczebla, nie powinny one wyręczać innych w ich obowiązkach.

Magdalena Perucka

Dokument został dodany dnia 8-11-2003 o godz. 1:03
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.