Znak oazy

Każda oaza udająca się na dzień wspólnoty przygotowuje swój znak. Za znakiem tym oaza idzie w pielgrzymkowych momentach dnia wspólnoty, znak towarzyszy prezentacji oazy w czasie godziny spotkania i świadectwa (bywa, że częścią prezentacji jest omówienie znaku), ze znakiem idą przedstawiciele oazy niosący dary w czasie Eucharystii.

Znaki oazy wykonywane są w bardzo różnych technikach plastycznych - w zależności od możliwości i uzdolnień uczestników rekolekcji. Znak stara się nawiązać zarówno do tematu roku jak i do treści danego stopnia rekolekcji.

Krzysztof Jankowiak
Dokument został dodany dnia 8-11-2003 o godz. 1:04
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.