X Sympozjum KOINONIA: Jubileusz 2000 w parafii

"Obchodom Wielkiego Jubileuszu 2000 w parafii" będzie poświęcone X Sympozjum KOINONIA adresowane do proboszczów i ich współpracowników, zarówno duchownych jak i świeckich. Odbędzie się ono w dniach 11-12 października 1999 roku w Domu Rekolekcyjnym w Choszczówce na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Uczestnicy sesji wysłuchają m.in. referatów nt. celebracji liturgicznych Roku Jubileuszowego w parafii oraz będą zastanawiali się w jaki sposób Rok Jubieluszowy może stać się szansą na zdynamizowanie procesu odnowy parafii. Będzie też czas na wymianę doświadczeń oazowych proboszczów.

"Wszak nie chodzi o proste przeprowadzenie w roku 2000 szeregu akcji upamiętniających Jubileusz chrześcijaństwa, ale o celebrowanie łaski odkupienia, znaków, które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu" - zachęcają w zaproszeniu organizatorzy KOINONII: Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL, Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej PAT i Ruch Światło-Życie. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje

Centrum Światło-Życie

ul. ks. Franciszka Blachnickiego 2

34-450 Krościenko n.D

tel. (0-18) 262 32 35

fax (0-18) 262 56 41

PROGRAM

11 października 1999 - poniedziałek

Sesja I:

11.00 Wprowadzenie do sympozjum - ks. dr Piotr Kulbacki (IFPL KUL)

- Modlitwa w ciągu dnia

11.30 "Celebracja liturgiczne Roku Jubieluszowego w parafii" - ks. mgr lic. Stanisław Mieszczak (PAT)

12.30 "Odpust Jubileuszowy szansą ożywienia dzieł charytatywnych w parafii" - ks. dr Wiesław Przygoda (KUL)

13.30 Obiad

Sesja II:

15.00 "Nauczanie papieskie podczas ostatniej pielgrzymki programem dla Kościoła w Polsce na Wielki Jubielusz - moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Henryk Bolczyk

15.30 Seminarium - ks. dr Piotr Kulbacki (IFPL)

17.15 Krąg liturgiczny - ks. dr Stanisław Szczepaniec (PAT)

18.00 Kolacja

19.00 Eucharystia z nieszporami

20.15 Wieczór wspomnień "Ks proboszcz Henryk Markwica i inni..."

21.00 Apel Jasnogórski

12 października 1999 - wtorek

Sesja III:

8.00 Eucharystia z jutrznią

9.15 Śniadanie

9.45 "Parafia Wobec Wielkiego Jubileuszu - refleksje proboszcza" - ks. dr Antoni Dunajski (ATK), wykład i dyskusja

11.30 Inspiracja: "Rok Jubileuszowy szansą zdynamizowania procesu odnowy parafii" - ks. dr hab. Maciej Ostrowski (PAT)

13.00 Podsumowanie sympozjum

13.30 Obiad. Zakończenie.

Dojazd: najlepiej samochodem, w Warszawie kierunek z centrum na Augustów, Suwałki, 800 m za końcem szosy dwupasmowej zjazd w prawo w ul. Dębową, po ok. 1,5 km skręt w prawo w ul. Świerkową. Na końcu brama do Ośrodka Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła (adres: ul. Świerkowa 4, tel. 0-22 614 65 13)

Dojazd pociągiem z dworca PKP Warszawa Gdańska do stacji Warszawa Choszczówka pociągami jadącymi w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Gdańska.

Anna Wojtas
Dokument został dodany dnia 18-09-1999 o godz. 0:00
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.