oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Żywego Kościoła

Kaplica Dobrego Pasterza

Oaza Nowej Drogi

Nasze strony

Diecezja kaliska

Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych w Katowicach

Częstochowska oaza studencka

Apel o wsparcie archiwum Ruchu

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, które przechowuje, opracowuje i udostępnia zbiory dokumentacji naszego Ruchu, stanęło obecnie przed problemem przerwania podjętych pięć lat temu prac związanych z uporządkowaniem zasobu tzw. dokumentacji wieczystej (z lat życia i działalności Założyciela Ruchu). Dotychczasowe źródła finansowania archiwum, głównie środki z Fundacji „Światło-Życie” i z Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego wyczerpały się. Podjęte oszczędności spowolniły prace i pozwoliły na przetrwanie tylko pierwszego półrocza bieżącego roku.

Dlatego zwracamy się uprzejmą prośbą do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o podjęcie odpowiedzialności finansowej za dalsze funkcjonowanie archiwum, aby doprowadzić do końca prowadzone prace. Wpłaty prosimy kierować na niżej podane konto archiwum z dopiskiem: „darowizna na cele kultu religijnego”:
Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34 - 450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie;
nr rachunku: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.

Warto przy tym zaznaczyć, że wpłaty na cele kultu religijnego można odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 6% uzyskanego dochodu.

Benedykt Banaszak
Ekonom Stowarzyszenia
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Ks. Roman Litwińczuk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 14-06-2006 o godz. 15:53

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zbyszek
kompletne dane
Do prawidłowego wypisania przelewu są potrzebne wszystkie dane beneficjenta tj. pełna nazwa z adresem. Niektóre Urządy Skarbowe zwracają na to baczną uwagę. (15-06-2006, 17:17)
Waldek
Dane
Jakie są zatem dane beneficjenta? (18-06-2006, 14:27)
Krzysztof Jankowiak
Dane
Już są. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. (20-06-2006, 18:12)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.