oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Duchowość małżeńska - dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem.

Exodus - Księga Wyjścia

Oaza Żywego Kościoła

Nasze strony

Ruch Światło-Życie na Ukrainie

Diecezja kaliska

Domowy Kościół w Szczecinie

Apel o wsparcie archiwum Ruchu

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, które przechowuje, opracowuje i udostępnia zbiory dokumentacji naszego Ruchu, stanęło obecnie przed problemem przerwania podjętych pięć lat temu prac związanych z uporządkowaniem zasobu tzw. dokumentacji wieczystej (z lat życia i działalności Założyciela Ruchu). Dotychczasowe źródła finansowania archiwum, głównie środki z Fundacji „Światło-Życie” i z Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego wyczerpały się. Podjęte oszczędności spowolniły prace i pozwoliły na przetrwanie tylko pierwszego półrocza bieżącego roku.

Dlatego zwracamy się uprzejmą prośbą do wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o podjęcie odpowiedzialności finansowej za dalsze funkcjonowanie archiwum, aby doprowadzić do końca prowadzone prace. Wpłaty prosimy kierować na niżej podane konto archiwum z dopiskiem: „darowizna na cele kultu religijnego”:
Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
34 - 450 Krościenko n/Dunajcem
Bank Pekao SA IV Oddział w Lublinie;
nr rachunku: 31 1240 2500 1111 0010 0281 5117.

Warto przy tym zaznaczyć, że wpłaty na cele kultu religijnego można odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 6% uzyskanego dochodu.

Benedykt Banaszak
Ekonom Stowarzyszenia
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Ks. Roman Litwińczuk
Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 14-06-2006 o godz. 15:53

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zbyszek
kompletne dane
Do prawidłowego wypisania przelewu są potrzebne wszystkie dane beneficjenta tj. pełna nazwa z adresem. Niektóre Urządy Skarbowe zwracają na to baczną uwagę. (15-06-2006, 17:17)
Waldek
Dane
Jakie są zatem dane beneficjenta? (18-06-2006, 14:27)
Krzysztof Jankowiak
Dane
Już są. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. (20-06-2006, 18:12)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.