oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Godzina odpowiedzialności

Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych

Reguła życia - systematyczna praca nad sobą

Nasze strony

Diecezja zielonogórsko-gorzowska

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Katowicach

Centralna Diakonia Modlitwy

Operacja Andrzej na opłatku Domowego Kościoła

Operację "Andrzej" zaproponowała całemu naszemu Ruchowi Centralna Diakonia Ewangelizacji. Ulotki pokazujące tę ideę zostały dołączone do teczek roku, znajdowały się w niektórych oazowych czasopismach, były przekazywane podczas letnich rekolekcji i dni wspólnoty. W dniach 19-20 stycznia operacja "Andrzej" stanie się bardzo konkretnym wezwaniem dla par uczestniczących w ogólnopolskim opłatku Domowego Kościoła. Zamieszczamy list moderatora krajowego Domowego Kościoła na ten temat.

Ewangelia jest wezwaniem pochodzącym od samego Boga. Jest wezwaniem do czynu: "Idźcie i głoście" - mówi nam Chrystus. Te słowa Chrystusa słyszymy często w tym roku formacyjnym, zwłaszcza na spotkaniach kręgów Domowego Kościoła. Dla nas członków Ruchu Światło-Życie one mają wymiar charyzmatu. Każdy członek DK powinien być ewangelizatorem. Każda rodzina DK musi być dogłębnie przekonana, że wybiła godzina ewangelizacji! Wybiła godzina, abyśmy szli i czynili uczniów! Wybiła godzina byśmy dzielili się naszą wiarą, naszym skarbem, naszą radością, że należymy do Bożej Rodziny. To prawda nikt nie rodzi się ewangelizatorem - to powołanie wykuwa się przez codzienne współdziałanie z Łaską Bożą, przez codzienny Namiot Spotkania, przez codzienne odpowiadanie Panu : TAK. Naszą misją jest głoszenie Chrystusa.

Chodzi więc o bardzo konkretny wysiłek, aby być świadkiem w rodzinie, a także wśród przyjaciół w pracy, sąsiadów i znajomych, tak aby przynajmniej niektórych zwrócić ku Chrystusowi, a może wprowadzić na drogę DK.

Temu służy OPERACJA ANDRZEJ. Zostały nam rozesłane ulotki jak ta operacja ma przebiegać. Mamy na nich wpisać kilka osób (małżeństw), które chcemy przyprowadzić do Chrystusa (które chcę przyprowadzić do DK). Za nich powinniśmy się modlić, a potem działać - dając świadectwo o pięknie charyzmatu DK.

Te wszystkie osoby pragniemy powierzyć Chrystusowi z ufną prośbą, aby nam pomógł je "zewangelizować". Dlatego na spotkaniu opłatkowym w Częstochowie w niedzielę 20 stycznia 2008 roku, chcemy przynieść w procesji z darami rozesłane ulotki "Operacja Andrzej" z wpisanymi nazwiskami osób (małżeństw), które chcemy uczynić uczniami Chrystusa.

Po dokonaniu wyboru konkretnych osób i podjęciu regularnej modlitwy w ich intencji nie możemy stanąć, zatrzymać się. Mamy zrobić kolejny krok porozmawiajmy z nimi, zaprzyjaźnijmy się z nimi, pomóżmy im, pamiętajmy o ich imieninach, urodzinach, ważnych chwilach w ich życiu. A dopiero później przyprowadźmy ich na spotkanie DK i opiekujmy się nimi dalej.

"Caritas Christi urget nos" - "Miłość Chrystusa przynagla nas"( 2 Kor 5, 14 ), tak jak przynaglała Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, jak przynaglała Sługę Bożego papieża Jana Pawła II i wielu innych. Cały Ruch Światło-Życie jest ruchem ewangelizacyjnym, każdy więc krąg, każda rodzina jest wezwana w tym roku w sposób szczególny do świadectwa w swojej rodzinie, w swoim domu, na swoim podwórku, jak i w zakładzie pracy. "Jeśli kto się do Mnie przyzna przed ludźmi, do tego i ja się przyznam przed Ojcem Moim"- mówi Jezus (Mt 10,32). Wobec swoich bliskich, sąsiadów, kolegów, przyjaciół musimy być szczególnie pomysłowi - by ich przybliżyć do Chrystusa. Na pewno Duch Święty nam podpowie jak mamy głosić Chrystusa - w Jerozolimie, Judei, Samarii i na krańcach świata. Nie lękajmy się ! pozwólmy Mu działać!

Ks. Andrzej Wachowicz
moderator krajowy DK

Przypominamy zasady Operacji "Andrzej"

"Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42)."

Operacja Andrzej to projekt opierający się na prostej zasadzie, zastosowanej kiedyś przez Apostoła Andrzeja. Ma zmobilizować nas do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych, których znamy i wiemy, że potrzebują Jezusa Chrystusa. Dołącz do innych chrześcijan, którzy wierzą, że Bóg przez nich może dotrzeć do sąsiadów, znajomych, przyjaciół i rodziny z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Chrystusie.

Operacja Andrzej to 5 prostych kroków:

1. Rozejrzyj się wokoło

Twoje pole misyjne jest dokładnie tam, gdzie mieszkasz, pracujesz czy chodzisz do szkoły. Wypisz imiona osób, które znasz, a które potrzebują Jezusa. Módl się za nie regularnie.

2. Patrz w górę

Bóg zmienia ludzi dzięki modlitwie. Módl się każdego dnia za osoby na twojej liście, prosząc Boga, aby dał ci okazję, by rozmawiać z nimi o Bożej miłości.

3. Wyjdź naprzeciw

Szukaj okazji, by pielęgnować przyjaźń z osobami na twojej liście. Pozyskaj ich zaufanie, spędzaj z nimi czas. Przyjaźń otwiera drzwi do rozmowy o Chrystusie.

4. Patrz w przyszłość

Porozmawiaj z każdą osobą na twojej liście o tym, że chciałbyś, by wzięła udział w specjalnym wydarzeniu ewangelizacyjnym. Wybierz konkretną datę i zaproś ich.

5. Opiekuj się nimi duchowo

Ci, którzy odpowiedzą Chrystusowi albo wyrażą zainteresowanie Ewangelią potrzebują twojego wsparcia. Módl się dalej, zarówno za tych, którzy odpowiedzieli, jak i za tych, którzy decyzji nie podjęli. Zaproś ich na spotkania modlitewne lub do formacji w małej grupie.

Krzysztof Jankowiak
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 9-01-2008 o godz. 9:28

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

_słonecznik_
Operacja ANDRZEJ
To jest piekne... (9-01-2008, 10:08)
Marcin
Operacja...
_słoneczniku to nic trudnego...podaj jakies namiary-z checią Cię zaproszę i spróbuję poznać,a nawet pomodlę sie-WARTO! (9-01-2008, 10:22)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie na Pielgrzymce Domowego Kościoła do Kalisza (8-05-2014)

Dać to co najlepsze (22-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.