oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kościół Dobrego Pasterza

Statio - znak świątyni

Oaza Nowej Drogi

Nasze strony

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Domowy Kościół w Stanach Zjednoczonych

Archidiecezja krakowska

Spotkania z o. Tomaszem Forestem i Ralfem Martinem

Centralna Diakonia Ewangelizacji zachęca do udziału w spotkaniach z "Wielkimi Ewangelizatorami": o.Tomem Forestem i Ralfem Martinem.

Pierwsze spotkanie to:

Duchu Święty, Przyjdź! Na nowo rozpal nas…

31 maja – 1 czerwca 2008 r., Łódź

Gość specjalny: o. Tom Forrest CSsR - amerykański charyzmatyk, założyciel ruchu Ewangelizacja 2000

Spotkanie odbywa się z okazji piątej rocznicy śmierci o. Józefa Kozłowskiego SJ duszpasterza, kierownika duchowego i rekolekcjonisty, założyciela kilkudziesięciu grup Odnowy (w Polsce i zagranicą) oraz Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi i zespołu „Mocni w Duchu”, która przypada 29 maja 2008 r.

Program spotkania

Sobota (31 maja 2008)

9.30 - Przywitanie i modlitwa

10.30 - Konferencja:
Ewangelizacja – misja dla chrześcijan z krwi i kości! (o. Tom Forrest)

11.45 - Przerwa

12.30 - Eucharystia (bp Bronisław Dembowski)

14.00 - Obiad

15.30 - Konferencja: Głosimy Chrystusa, którego poznaliśmy (o. Tom Forrest) Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego

18.00 - Kolacja

19.30 - Wieczór uwielbienia i świadectw

Niedziela (1 czerwca 2008)

9.30 - Wspólna modlitwa

10.00 - Konferencja: Duch Święty – Boża moc do działania (o. Tom Forrest)

11.15 - Modlitwa przy grobie o. Józefa (telewizyjna łączność z cmentarzem)

11.45 - Przerwa

12.45 - Eucharystia Idźcie z pośpiechem! (o. Tom Forrest)

- Zakończenie

14.45 - Obiad

Spotkanie odbędzie się w Hali Sportowej w Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21.

Szczegóły na: www.odnowa.jezuici.pl

--------------------------------------------------------------------

Drugie spotkanie to:

Prawda serca. Wybór miłości

26-27 września 2008, Częstochowa

Międzynarodowa Konferencja Ewangelizacyjna z udziałem Ralpha Martina.

Program konferencji

26. 09. 2008 PIĄTEK

7:00 -10:00 recepcja konferencji

10:00 -10:30 Powitania ; modlitwa

10:30 -12:00 I Konferencja - Wezwani do świętości - Ralph Martin

12:00 -12:30 przerwa

12:30 -14:00 Eucharystia: celebrans-bp. Bronisław Dembowski; homilia - o.Tadeusz

Hajduk, SJ

14:00 -15:30 obiad

15:30 -17:00 II Konferencja - Wzrastać w nadziei - o. Tom Forrest , CSsR

17:00 -17:30 przerwa

17:30 -18:30 Godzina Słowa Bożego – Adoracja Jezusa

18:30 -19:30 kolacja

19:30 -21:00 III Konferencja - Wzrastać w miłości - Ralph Martin

21:00 -21:15 Modlitwa ; wprowadzenie na dzień następny

27. 09. 2008 SOBOTA

8:00 - 9:00 śniadanie

9:00 - 9:30 Modlitwa

9:30 -11:00 I Konferencja - Prawda serca - o.Tadeusz Hajduk, SJ

11:00 -11:30 przerwa

11:30 -13:00 II Konferencja - Wezwani do misji - Ralph Martin

13:00 -14:30 obiad

14:30 -16:00 III Konferencja - Jubileusz Roku 2033 - o.Tom Forrest, CSsR

16:00 -16:30 przerwa

16:30 -18:00 Eucharystia : celebrans - abp. Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak

18:00 -18:30 kolacja

18:30 -20:30 Koncert ewangelizacyjny - „Deus Meus

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa na stronie http://www.nowaewangelizacja.pl/

Ralph Martin od 1965 r. lider Odnowy w Kościele Katolickim, obecnie jest przewodniczącym Renewal Ministries (Służby Odnowy), katolickiej posłudze poświęconej odnowie i ewangelizacji w Kościele . Był założycielem magazynu Nev Covenant i Międzynarodowego Biura Odnowy Charyzmatycznej w Brukseli, którym kierował w latach 1976 - 80. Mieszkając wówczas ze swoją rodziną w Belgii, pracował z Kard. L. J. Suenensem w organizacji promującej katolicką odnowę charyzmatyczną i ewangelizację. Jest autorem wielu książek m.in.: (m.in. Głód Boga, Powołani do świętości, Kryzys prawdy, Kościół katolicku przy końcu wieku) oraz programów telewizyjnych " Wybory wobec których stajemy", znanym mówcą i ewangelizatorem. Jego film "Miejsce zwane domem" został uznany za najlepszy film religijny roku 1992 i wyróżniony nagrodą Emmy. Jako profesor teologii wykłada w Seminarium Najświętszego Serca w Detroit, a jako profesor gościnny wykłada teologię na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville. Mieszka z rodziną w Ann Arbor, diecezja Lansing, służy we wspólnocie The Word of God.

O. Tadeusz Hajduk, SJ jest obecnie Dyrektorem Jezuickiego Domu Rekolekcyjnego "Górka" w Zakopanem, a w latach ubiegłych piastował funkcję Dyrektora Centrum Duchowości oo.Jezuitów w Częstochowie; jest doświadczonym kierownikiem duchowym i prowadzącym ćwiczenia ignacjańskie. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1981 r. Studiował filozofię w Krakowie, a teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w latach 1986-91; specjalizacja : teologia biblijna. Autor licznych publikacji z zakresu duchowości i formacji religijnej oraz poruszających konferencji i katechez biblijnych; Zaangażowany czynnie w nurt odnowy i ewangelizacji w kościele katolickim; Od 2002 r pełni funkcję asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych "Nowa Ewangelizacja"

O. Tom Forrest, CSsR jest jednym z najbardziej znanych w świecie mówcą oraz jednym z głównych pomysłodawców Papieskiego Programu "Nowej Ewangelizacji". Od ponad 30 lat podróżuje po całym świecie prezentując ten program i wzywając katolików do Nowej Ewangelizacji. Jest on cenionym i niezwykle ekspresyjnym mówcą na międzynarodowych rekolekcjach dla kapłanów, na konferencjach i seminariach. Jego ewangelizacyjny zapał i pełen dynamizmu sposób głoszenia Kerygmatu jest przykładem ewangelizacji "aż po krańce świata". On rzeczywiście żyje prawdą, że Jezus jest Zbawicielem każdego człowieka. Ostatnia książka "Zróbmy to!" Gorliwe głoszenie misji Chrystusa

Bp. Bronisław Dembowski - nestor polskiej Odnowy w Duchu Świętym ; jej ojciec duchowny i opiekun; W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. od kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1961 uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL . Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK.W latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w USA ,gdzie zetknął się z odnową w Duchu Świętym. W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym. Profesorem zwyczajnym jest od 1990 r.. Od 1984 r. Ks. Dembowski jest Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. W dniu 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca św. Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego Biskupem Włocławskim. Bp Bronisław Dembowski jest Krajowym Duszpasterzem Odnowy, członkiem Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). W 1976 roku założył w Warszawie jedną z pierwszych grup Odnowy w Polsce - "Maranatha".

ks. Sławomir Skonieczka
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 7-05-2008 o godz. 19:09

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Wakacyjne Słowo Życia (14-07-2014)

Moja pierwsza oaza (14-07-2014)

Co w sobie masz, to dziecku dasz (23-06-2014)

Modlitwa o błogosławionego (28-02-2014)

Modlitwa i post za Ukrainę (20-02-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.