oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

KAMUZO - kurs animatorów muzycznych oaz

Zasada pomocniczości

Dzień Wspólnoty

Nasze strony

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Radio Fos-Zoe

Diecezja łowicka

Apel

Diakonia Życia przedstawia apel związany z 60. rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:

Szanowni Państwo!

Obecnie mija sześćdziesiąta rocznica uchwalenia niezwykle ważnego w skali międzynarodowej dokumentu, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Niestety nie jest ona przez wiele krajów przestrzegana. Często pomijane są zapisy mówiące o ochronie prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, jako podstawowej komórki społecznej. Pojawiają się natomiast manipulacje mające na celu taką interpretację, aby przyznać kobietom prawo do aborcji, interpretowane jako podstawowe prawo człowieka czy promocję związków homoseksualnych kosztem naturalnej rodziny. Organizacje proaborcyjne przygotowują złożenie swojej petycji w tej sprawie, która ma na celu przyznanie powszechnego prawa do aborcji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich, którym bliska jest sprawa ochrony ludzkiego życia i rodziny, o przyłączenie się o wspólnej petycji skierowanej do Organizacji Narodów Zjednoczonych o właściwą interpretację prawa międzynarodowego o tak wielkim znaczeniu dla całej ludzkości.

Petycja ta zostanie przekazana do ONZ 10 grudnia bieżącego roku. przez przedstawicieli Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny (C-FAM), organizacji pozarządowej, która posiada akredytację przy ONZ i jej statutowym celem jest lobbing oraz monitorowanie działań ONZ w dziedzinie ochrony życia i rodziny.

Jest niezwykle ważne, aby petycja ta została podpisana przez jak największą liczbę ludzi w różnych krajach z całego świata. Jest ona opracowana w różnych wersjach językowych i ciągle dochodzą kolejne.

Inicjatywa podjęcia tej petycji powstała w grupie europejskich organizacji pro-rodzinnych i pro-life o nazwie European FAMILIOKRATOS Inicjative i jest wspierana przez wiele innych organizacji na całym świecie.

C-FAM oraz Human Life International - Europa (HLI - Europa) udostępniają techniczną możliwość składania podpisów pod tą petycją na drodze internetowej.

BARDZO PROSIMY O:

  1. Osobiste podpisanie petycji poprzez stronę:
    http://www.worldcongress.pl/un/
  2. Zachęcenie wszystkich swoich znajomych, aby zrobili to samo - zarówno w kraju, jak i za granicą.
  3. Zachęcenie swoich znajomych, aby także zaangażowali się w promocję tej petycji wśród swoich znajomych.

SUKCES TEJ WAŻNEJ INICJATYWY ZALEŻY OD ILOŚCI PODPISÓW, KTÓRE POTRAFIMY
ZEBRAĆ DO DNIA 10 GRUDNIA BR.!

O poparcie tej inicjatywy apelują prezesi głównych polskich organizacji zajmujących się obroną życia. Oto ich apel:

Apel

W związku z przypadającą w tym roku 60-tą rocznicą uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zaplanowanymi na 10 grudnia br. uroczystymi obchodami tej rocznicy, międzynarodowa społeczność obrońców życia i rodziny organizuje akcję zmierzająca do uświadomienia politykom i całym społecznościom, że zgodnie z tą Deklaracją prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci oraz że każde dziecko ma prawo do poczęcia, urodzenia się i wychowania w pełnej rodzinie, opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Stosowną petycję w tej sprawie, skierowaną do wszystkich państw - członków ONZ, można znaleźć i podpisać na stronie internetowej www.onzapel.pl

Apelujemy o aktywne włączenie się w tę akcję poprzez złożenie własnego podpisu, zachęcenie do tego osób z najbliższego otoczenia i propagowania tej akcji w każdy dostępny sposób.

dr Paweł Wosicki
prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrony Życia Człowieka

Joanna Krupska
prezes Związku Rodzin Dużych Trzy Plus

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 14-11-2008 o godz. 13:02

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Stajemy się rodzicami (28-05-2014)

Aby lepiej bronić życia (23-03-2014)

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (5-02-2014)

Chrońmy dzieci przed pornobiznesem (22-01-2014)

Trudne rozstanie. Dla rodziców po stracie dziecka (18-01-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.