oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Znak Domowego Kościoła

Znak Ruchu Światło-Życie

OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji

Nasze strony

Diecezja bielsko-żywiecka

Radio Fos-Zoe

Domowy Kościół w Niemczech

Pielgrzymka Ruchu - podziękowanie Moderatora Generalnego

Minęły już ponad dwa tygodnie od Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Warszawy, która miała miejsce 6 czerwca 2009 roku. Zaprosiliśmy na to spotkanie wszystkie ruchy i wspólnoty zrzeszone w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Na zaproszenie, obok oczywiście naszego Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, odpowiedziały 34 ruchy i wspólnoty:

 • Akcja Katolicka
 • Comunione E Liberazione
 • Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.
 • Droga Neokatechumenalna
 • Duszpasterstwa Akademickie
 • Federacja Sodalicji Mariańskich
 • Franciszkański Zakon Świeckich
 • Fundacja Pasja Życia
 • Instytut Św. Rodziny
 • Katolicka Szkoła Kontemplacji I Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości W Łodzi
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
 • Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej „Totus Tuus”
 • Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej "Totus Tuus"
 • Legion Maryi
 • Odnowa W Duchu Świętym
 • Ruch Dla Lepszego Świata
 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka Z Asyżu
 • Ruch „Focolari” – Dzieło Maryi
 • Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
 • Ruch Solidarności Z Ubogimi Trzeciego Świata – 'Maitri'
 • Ruch Szensztacki
 • Ruch „Wiara i Światło„
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Spotkania Małżeńskie
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
 • Szkolne Koła „Caritas”
 • Świecki Zakon Karmelitów Bosych
 • Świeckie Stowarzyszenie Kościoła Rzymskokatolickiego Wspólnota W Misji
 • Wspólnota Chemin Neuf (Nowa Droga)
 • Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
 • Wspólnota Dobrego Pasterza
 • Wspólnota Emmanuel
 • Wspólnota Krwi Chrystusa

Nasze czuwanie w Warszawie z okazji 30. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki sługi Bożego Jana Pawła II do Ojczyzny było wielkim dziękczynieniem za modlitwę Jana Pawła „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” oraz żarliwą modlitwą o nowe zesłanie Ducha Świętego. Czas naszego wspólnego czuwania na Placu Piłsudskiego w Warszawie był pięknym doświadczeniem duchowym. Wzięło w nim udział ponad 30 tysięcy osób z naszego Ruchu oraz z innych ruchów i wspólnot. Szczególnym darem byli przedstawiciele Ruchu Światło-Życie z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Niemiec i Austrii. Uczestnicy czuwania obecni w tym dniu na Placu Piłsudskiego mieli okazję uczestniczyć w historycznym wydarzeniu odsłonięcia i pobłogosławienia Krzyża, który upamiętnia pielgrzymkę sługi Bożego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny sprzed 30 lat. Poszczególne punkty czuwania posłużyły zarówno ubogaceniu duchowemu uczestników czuwania, jak i budowaniu doświadczenia jedności. Wezwaliśmy Ducha Świętego, by zstąpił i odnowił oblicze ziemi i tak się stało. Teraz czekamy na wielkie owoce naszej modlitwy dla Polski, Europy i całego świata.

Powróciliśmy do naszych wspólnot i miejsc, gdzie przychodzi nam na co dzień żyć. Jednak Krzyż na Placu Piłsudskiego pozostał. Zawsze ilekroć tam się znajdziemy, będziemy mogli się zastanowić czy żyjemy w mocy Ducha Świętego? Równocześnie ten Krzyż powinien nieustannie pobudzać nas do „ewangelizacji bez granic”, abyśmy, jako uczniowie Pańscy, „czynili uczniów ze wszystkich narodów”! Wierzę głęboko, że rozpoczął się czas Nowej Pięćdziesiątnicy, ponieważ niemożliwym jest, aby nasz Ojciec niebieski odmówił Ducha Świętego tym, który z wiarą o Jego łaski proszą!

W tym miejscu wyrażam wielkie słowa podziękowania:

 • Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to, że pozwolił pokonać wszelkie trudności, problemy i za to, że przygotował nam 6 czerwca wspaniały czas łaski, z piękną pogodą i udziałem wielu ludzi, za to, że posłał nam swego Ducha Świętego i na nowo przypomniał o swojej miłości poprzez znak Krzyża ukazany nam na Placu Piłsudskiego w postaci pięknego pomnika;
 • Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i Sekretariatowi Stanu za słowa pozdrowienia skierowane do naszego Ruchu i do uczestników czuwania dnia 6 czerwca podczas audiencji generalnej w dniu 3 czerwca 2009 roku;
 • wszystkim, którzy w minionym roku podjęli modlitewną nowennę miesięcy, aby duchowo przygotować się do Pielgrzymki;
 • wszystkim, którzy podjęli trud Pielgrzymowania do Warszawy z najodleglejszych stron Polski, a także z innych krajów (ci, którzy nie podjęli tego trudu niech żałują…);
 • ks. Henrykowi Bartuszkowi za różnorakie formy wsparcia, szczególnie za udzielenie miejsca na Biuro Pielgrzymki w pomieszczeniach parafii św. Jakuba;
 • całej Drużynie bł. Jakuba Strzemię w składzie: Marek Seretny, Dorota Domańska, Ks. Andrzej Pawlak, Ireneusz Łapiński, Ola Leszek, Dorota Tobiasz, Marta Dalgiewicz, Marek Derda, Małgorzata i Maciej Dziubeccy, Bernard Wojtasiewicz, Waldemar Bajdecki, Tomasz Stempkowicz, Małgorzata Kucharska, Ks. Marcin Loretz, Anna Pełka, Grzegorz Kolasiński, Ks. Tomasz Moch, Irena Bołtruszko, Anna Koc, Barbara Młodzianowska, Ewa Matuszyńska. Dziękuję Wam za wielki trud, który podjęliście na przestrzeni minionych ośmiu miesięcy przygotowań do Pielgrzymki i za całą pracę podczas Czuwania. Bez Was nie byłoby tego wielkiego dzieła!;
 • wszystkim w jakikolwiek sposób posługującym w przebiegu Pielgrzymki: diakonii liturgicznej z ks. Tomaszem Baciem i ks. Marcinem Loretzem, całej diakonii muzycznej (chór plus orkiestra) na czele z ks. Bartoszem Zygmuntem, Marcinem Łęczyckim, Sławomirem Witkowskim i Wojciechem Radziejewskim, diakonii ewangelizacji za posługę na Placu Piłsudskiego i jego obrzeżach, diakonii modlitwy z ks. Ryszardem Nowakiem za prowadzenie modlitwy nad zespołami ewangelizacyjnymi, diakonii tańca z Markiem Filarem na czele, diakonii misyjnej z diecezji warszawsko-praskiej, diakonii wyzwolenia za obecność, udostępnienie Pielgrzymom materiałów KWC, za całodzienny dyżur w „namiotach Krucjaty”, diakonii słowa, Tomaszowi Zubilewiczowi i Patrycji Michońskiej za całodzienne prowadzenie nas podczas Czuwania, Marcie Dalgiewicz za posługę rzecznika prasowego Pielgrzymki;
 • członkom Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej, w tym szczególnie rodzinom z Domowego Kościoła (tu szczególnie za catering dla posługujących na placu i dla chóru) oraz studentom ze wspólnoty akademickiej św. Anny, którzy zaangażowali się w rozmaite posługi związane z Pielgrzymką;
 • wszystkim osobistościom życia kościelnego, które zaszczyciły swym udziałem nasze czuwanie: arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi, Metropolicie Warszawskiemu za przepiękną homilię podczas mszy świętej, w której tak wiele miejsca poświęcił naszemu Ruchowi oraz za obecność podczas Apelu Jasnogórskiego; arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Przewodniczącemu KEP, arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, biskupowi Stanisławowi Budzikowi, Sekretarzowi KEP, arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głodziowi, Metropolicie Gdańskiemu, biskupowi polowemu Wojska Polskiego Tadeuszowi Płoskiemu, biskupom: Henrykowi Tomasikowi, Józefowi Kupnemu, Tadeuszowi Pikusowi, Piotrowi Jareckiemu, Marianowi Dusiowi, Stanisławowi Kędziorze;
 • szczególne słowa wdzięczności składam biskupowi Adamowi Szalowi, Delegatowi KEP do spraw Ruchu Światło-Życie oraz biskupowi Leonowi Dubrawskiemu z diecezji kamienicko-podolskiej z Ukrainy, za trud całodniowej obecności na naszym czuwaniu;
 • ważnym osobistościom życia politycznego i samorządowego: prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej prof. Lechowi Kaczyńskiemu wraz z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, marszałkowi senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi oraz Prezydent Warszawy Pani Hannie Gronkiewicz Waltz, z której inicjatywy postawiono i pobłogosławiono podczas naszego czuwania na Placu Piłsudskiego pomnik Krzyża;
 • przedstawicielom ruchów i wspólnot, z których wymienię dwie postacie: o. Adama Schulza SI oraz ks. Roberta Saltiniego z Ruchu Focolari;
 • Centrum Myśli Jana Pawła II, z którym wspólnie organizowaliśmy czuwanie na placu Piłsudskiego w Warszawie, na czele z dyrektorami: Piotrem Dardzińskim oraz Norbertem Szczepańskim;
 • Kościelnym Służbom Porządkowym Diecezji Warszawsko-Praskiej i Archidiecezji Warszawskiej;
 • wszystkim, którzy udzielili nam patronatu i obsługi medialnej, a byli to: Gość Niedzielny, Jedynka Polskie Radio, Rzeczpospolita, Opoka, Telewizja Polska S.A., Radio eM, Radio Niepokalanów, Radio PLUS, Radio VOX FM , Radio Maryja, Niedziela, Radio Warszawa;
 • różnorakim podmiotom, które podjęły służbę podczas przygotowań do czuwania, jak i samego przebiegu Pielgrzymki: Przedsiębiorstwu Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie, firmom Polkomtel S.A oraz Byś. Wywóz nieczystości, przedsiębiorstwo oczyszczania;
 • warszawskim parafiom, które udzieliły noclegu pielgrzymom: Parafii św. Jakuba Apostoła; Parafii Św. Ojca Pio; Parafii bł. Władysława z Gieleniowa; Parafii Ofiarowania Pańskiego; Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego; Parafii św. Tomasza Apostoła; Parafii św. Józefa; Parafii św. Wojciecha; Parafii św. Stanisława biskupa i męczennika; Parafii św. Klemensa; Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus; Parafii Wszystkich Świętych; Parafii św. Aleksandra; Parafii św. Marii Magdaleny; Parafii Św. Stanisława Kostki;

Bóg zapłać także wszystkim, których tutaj nie wymieniłem, a którym słowa wdzięczności się należą!

Zakończę słowami, które kierowaliśmy do naszych Pasterzy:

6 czerwca 2009 roku w przeżywaliśmy dzień modlitwy o nowe zesłanie Ducha Świętego, o odnowę wiary i życia chrześcijańskiego dla Polski i Europy. Było to wielkie święto nie tylko Ruchu Światło-Życie, który licznie zgromadził się na placu Piłsudskiego, ale również wielu innych ruchów, wspólnot kościelnych i wszystkich, którzy tego dnia chcieli być z nami i trwać na modlitwie.

Dzień ten stał się wielkim powiewem Ducha, doświadczyliśmy daru jedności, pokoju, modlitwy, uwielbienia, radości. Na wszelkie sposoby wychwalaliśmy Pana i wołaliśmy o Jego Ducha. Punktem centralnym naszego czuwania była Eucharystia, którą poprzedziło odsłonięcie krzyża upamiętniającego pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny.

Ufamy, że owocem tego spotkania będzie wielki powiew Ducha Świętego, który ogarniając Polskę, Europę i cały świat sprawi, że staniemy się uczestnikami wielkich dzieł Bożych, podobnie jak przed 30-tu laty, za sprawą modlitwy, której nauczył nas sługa Boży Jan Paweł II „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Równocześnie zapewniamy o tym, że nasz Ruch Światło-Życie, jako inicjator czuwania na Placu Piłsudskiego pragnie nadal trwać w tym modlitewnym wołaniu o Ducha Świętego oraz w podejmowaniu dzieł ewangelizacyjnych i apostolskich dla dobra Kościoła.

ks. Adam Wodarczyk
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 18-06-2009 o godz. 14:24

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Róbmy to, co jest skuteczne! (29-05-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji (8-05-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.