oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Żywego Kościoła

KAMUZO - kurs animatorów muzycznych oaz

Animator - osoba prowadząca małą grupę

Nasze strony

Diecezja ełcka

Diecezja opolska

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Krakowie

O parafii
Ukazał się 172. numer "Wieczernika"

172 numer „Wieczernika” podejmuje temat parafii.

„Po co nam parafia?” – taki tytuł nosi artykuł otwierający numer. Ks. Artur Filipiak wyjaśnia, po co chrześcijaninowi wspólnota parafialna.

Agnieszka Dzięgielewska w interesujący sposób przedstawia powody, które warunkują swoistą popularność pewnych parafii. „Rozmawiałam z osobami, które z takich czy innych powodów chodzą co niedzielę do kościoła innego niż ich własny parafialny. I na podstawie zdobytych informacji mogę się pokusić o  stworzenie rankingu działań, które powodują, ze ludzie chętnie przychodzą do tego właśnie kościoła”. Możemy zdradzić, że miejsce dziesiąte wśród takich działań zajmują względy towarzyskie. A miejsce pierwsze? Zachęcamy do lektury.

W kolejnym tekście Jan Halbersztat ukazuje, jak ważna dla życia wspólnoty parafialnej jest ewangelizacja, w szczególności ta codzienna i powszechna, realizowana przez indywidualny kontakt z współparafianami. Stawia pytanie, o  wizję ewangelizacyjną parafii.

O parafii, jako wspólnocie wspólnot, potrzebie tworzenia parafii przez grupy apostolskie pisze ksiądz Ryszard Nowak. O swoich doświadczeniach w prowadzeniu parafii wiejskiej, później miejskiej, o byciu odpowiedzialnym za Ruch opowiada ksiądz Marcin Aleksy. Prezbiter Adam Prozorowski dzieli się z Czytelnikiem swoimi proboszczowskimi początkami „na parafii”. Rolę proboszcza we wspólnocie parafialnej przedstawia ksiądz Stanisław Walewicz.

Tekst Marcina Staniewskiego traktuje o różnych sposobach i formach komunikacji między proboszczem a parafianami. Autor pokazuje, co jest w tej komunikacji potrzebne – a nie zawsze obecne. Możemy przeczytać o tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, gazetce parafialnej, ogłoszeniach parafialnych, homiliach, biurze parafialnym, spowiedzi, kolędzie.

„Pytania o rady” to tytuł tekstu Krzysztofa Jankowiaka. Autor na podstawie wypowiedzi członków parafialnych rad duszpasterskich pisze o praktyce działania tych ciał w polskich parafiach.

Ksiądz Szymon Stułkowski pisząc: „Parafia, która czuje się wspólnotą, będzie dążyła do tego, by móc spotkać się i świętować także poza liturgią” podkreśla jak ważne dla życia parafii, jest zaplecze duszpasterskie, czyli tzw. salki katechetyczne a zwłaszcza posiadanie dużej sali dla spotkań parafialnych.

Ostatnie trzy artykuły ukazują rolę Ruchu Światło-Życie w parafii. Ksiądz Grzegorz Strządała pisze o spełnianiu się Ruchu we wspólnotach parafialnych, Katarzyna i Paweł Maciejewscy przedstawiają Domowy Kościół na tle parafii a  Teresa i Ryszard Janiccy dają świadectwo tego, jak rodził się Ruch a następnie ożywiał, życie duszpasterskie parafii w Borku Wlkp.

W numerze oprócz tego między innymi: w dziale Perły liturgii rozważanie dotyczące hymnu „Gloria”, a także historia Oazy w Afryce.

Agnieszka Śpitalniak

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Wezwania
 • ks. Adam Wodarczyk Odważni wiarą
Parafia
 • ks. Artur Filipiak Po co nam parafia?
 • Agnieszka Dzięgielewska Szukając
 • Jan Halbersztat Niewierzący parafianie
 • ks. Ryszard Nowak Koinonia
 • W jedności Światła i życia rozmowa z ks. Marcinem Aleksym
 • Czynić uczniów rozmowa z ks. Adamem Prozorowskim
 • ks. Stanisław Walewicz Dyrygent
 • Marcin Staniewski Przekaz
 • Krzysztof Jankowiak Pytania o rady
 • ks. Szymon Sułkowski Sala parafialna
 • ks. Grzegorz Strządała Światło w życiu parafii
 • Katarzyna i Paweł Maciejewscy Domowy Kościół a parafia
 • Teresa i Ryszard Janiccy Świadectwo
Na drodze ucznia
 • Siódmy anioł Powroty
 • Czego uczy nas Tora Pieśń o stworzeniu świata
 • Perły liturgii Gloria
 • W szkole animatora Dni wspólnoty
 • Skarbnica Kościoła Kanonik Mikołaj Kopernik
Ze wszystkich narodów
 • Katarzyna Januszewska Anioły i motyle
We wspólnym budowaniu
 • Z Kopiej Górki
 • Komentarze
 • To lubię
 • W Sieci
 • Biblioteczka
 • Rekolekcje
Wieczernik Domowy
 • Po co nam moralność
Wieczernik dla Ciebie
 • Narzeczeństwo – czas burzy i naporów
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 18-05-2010 o godz. 9:39

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

Po co świętować? (10-04-2014)

Świętowanie (4-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.