oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Zobowiązania Domowego Kościoła

Wojsko Gedeona

Zasada pomocniczości

Nasze strony

Centralna Diakonia Słowa

Archidiecezja przemyska

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Tarnowie

Misja forever
XVII Parresia 2011 - Międzynarodowe spotkanie Ruchu Światło-Życie

Przepowiadanie ożywione jest wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żarliwość. Dzieje Apostolskie (...) określają taką postawę słowem „parresia”, które oznacza głoszenie z otwartością i odwagą

Jan Paweł II, Redemptoris Missio 45

Już po raz siedemnasty odbyło się w Częstochowie, w parafii p.w. św. Józefa, w dniach 24-25 lutego, międzynarodowe spotkanie Parresia. Odbywa się ono tradycyjnie przed Kongregacją Odpowiedzialnych i gromadzi przedstawicieli Ruchu spoza granic Polski. Jego celem jest wymiana doświadczeń pracy Ruchu Światło-Życie w różnych krajach, pogłębienie kontaktów, pomoc w rozeznawaniu kształtowania struktur krajowych i inspirowanie głoszenia Ewangelii przez Ruch „aż po krańce ziemi”.

ks. Ireneusz Kopacz

Inicjatorem tych spotkań jest ks. Ireneusz Kopacz z Carlsbergu. W tym roku zgromadzili się przedstawiciele sześciu krajów: Niemiec, Słowacji, Czech, Ukrainy, Białorusi i Polski (w podsumowaniu, w niedzielę uczestniczył także przedstawiciel Diakonii z Belgii). Można powiedzieć, że było to spotkanie nie tylko międzynarodowe, ale również ekumeniczne, gdyż z Niemiec, z Saksonii, dotarło dwóch pastorów luterańskich oraz młody Lukas, który uczestniczył w oazie w Krościenku. Znajomość z braćmi ewangelikami trwa już od lat siedemdziesiątych, kiedy to Ojciec Franciszek Blachnicki spotkał się z nimi i zachęcił do tej drogi.

Parresia rozpoczęła się w czwartek 24 lutego modlitwą do Ducha Świętego, a następnie przedstawieniem się poszczególnych osób. Ukoronowaniem dnia była wspólna Eucharystia, której przewodniczył Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk. Po niej skorzystaliśmy z gościnności ks. Proboszcza, który zaprosił nas na kolację. Kolejny dzień, piątek 25 lutego, rozpoczął się od Namiotu Spotkania – modlitwy osobistej w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie Jutrznia, modlitwa psalmami w różnych językach, którą poprowadził ks. Piotr Kulbacki z Łodzi.

Referatem wiodącym było słowo Moderatora Generalnego na temat Nowej Ewangelizacji. Ks. Adam pokazał, w jaki sposób Benedykt XVI podejmuje i kontynuuje dzieło Soboru Watykańskiego II i poprzednich Papieży. Jako Ruch Światło-Życie podejmowaliśmy wielokrotnie refleksję nad tym, co o ewangelizacji zostało powiedziane od Soboru Watykańskiego II, przez Papieża Pawła VI w adhortacji Evangelii nuntiandi oraz przez Jana Pawła II w całym jego nauczaniu i posłudze, a zwłaszcza w adhortacji Christifideles Laici i encyklice Redemptoris Missio. W swoim nauczaniu Jan Paweł II wskazał zadania realizacji nowej ewangelizacji, którą mają podjąć biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, ludzie świeccy. Cały czas przygotowań do Jubileuszu roku 2000 był w myśli Jana Pawła II budzeniem Kościoła do tej właśnie misji, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat, a w szczególności Europa.

Jan Paweł II zostawił w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte program dla Kościoła na drogę przez trzecie tysiąclecie. Papież Benedykt XVI podejmuje myśl i dzieło poprzednika, powołując równocześnie jako narzędzie dla realizacji tej misji Papieską Radę dla popierania Nowej Ewangelizacji.

W czasie spotkania Parresia był czas także na spotkanie w grupach, w których dzieliliśmy się tym, jak w naszych krajach rozwija się ewangelizacja, jak nam się udaje w naszych parafiach i ośrodkach realizować zachęty Papieży. Kapłani mieli osobną grupę; z kolei ks. Jacek z Niemiec, Ojciec Jan z Czech oraz pastor luterański Falk poproszeni przez proboszcza poszli do pobliskiej szkoły, gdzie spotkali się z nauczycielami oraz powiedzieli jak wiara rozwija się w sąsiednich krajach.

Wspólnotowej Eucharystii przewodniczył moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Marianum w Carlsbergu, ks. Jacek Herma. Celebrans wskazał na to jak odczytywać głos Kościoła zawarty w tekstach liturgicznych. Formularz zaproponowany przez ks. Jacka nosi tytuł: Za tych, którzy nas trapią; w nim Kościół przypomina nam słowa Pana i zaprasza nas do wypełnienia przykazania Jezusa dotyczącego miłości nieprzyjaciół. Mamy naśladować Jezusa, który umiłował nas, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi Boga. Mamy od Niego uczyć się miłości służebnej i dać swoje życie za braci.

Po wspólnym obiedzie, przygotowanym przez miejscowych parafian, odbyło się podsumowanie pracy w grupach. Dzielono się także wstępnymi projektami.

 1. Są planowane jesienią rekolekcje ORAE dla Czech. Poprowadzi je ks. Adam Wodarczyk z diakonią z Polski. Kolejnym etapem już wiosną 2012 będzie ORAE, poprowadzone przez diakonię czeską.
 2. Być może wiosną 2012 odbędzie sie ORAE w Niemczech.
 3. W grupie księży zwrócono uwagę, że część grup oazowych zajmuje się nadmiernie sobą, nie ma w nich dynamiki misyjnej. Pastor Falk mówił o rozwoju oaz w kościele luterańskim; corocznie uczestniczy około 100-150 młodzieży w rekolekcjach oazowych, w 12 parafiach są wspólnoty oazowe.
 4. Ks. Piotr Kulbacki mówił o księdzu Wojciechu Danielskim (drugi, po Ojcu Franciszku, moderator krajowy), prosił o modlitwę o rozeznanie dla biskupów czy ma być podjęty jego proces beatyfikacyjny.
 5. Wskazano na możliwość spotkań oazowiczów w czasie następujących wydarzeń:
 • w Rzymie po beatyfikacji Jana Pawła II o godz. 20.00 u księży Maristów na czas wspólnego dziękczynienia.
 • w dniach 1-2 lipca w Gwardijsku, na Ukrainie, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i w dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi, w liturgiczną rocznicę powstania tamtejszego Centrum.
 • w Madrycie – podczas Światowego Dnia Młodych
 • ks. Ireneusz Kopacz zapraszał na Oazę III° w Rzymie w dniach 21.07.-6.08.2011.

  ks. Piotr Kulbacki, ks. Jarosław Gąsiorek, ks. Jacek Herma

  Dla budowania więzi wzajemnej i wspierania się ks. Ireneusz zaproponował, byśmy losowali, za jakie kraje w tym roku będziemy sie szczególnie modlić:

  CZECHY – za Słowację i Turkmenistan

  SŁOWACJA – za Niemcy i Pakistan

  UKRAINA – za Białoruś i Chiny

  BIAŁORUŚ – za Czechy i Kenię

  POLSKA –za Ukrainę i Belgię

  NIEMCY – za Polskę i Mołdawię

  Ostatnim elementem tego spotkania była modlitwa za poszczególne kraje, w których żyjemy i posługujemy.

  Po zakończeniu Kongregacji Odpowiedzialnych, w niedzielę 27 lutego, część uczestników Parresii spotkała się, by podzielić się przeżyciem Kongregacji. W czasie zaś Krajowego Kolegium Moderatorów, w poniedziałek 28 lutego, przedstawiono wobec zgromadzonych relację z Parresii. W imieniu uczestników wyrażona została także gotowość przygotowania na przyszłoroczną Kongregację relacji z życia i pracy centrów Ruchu w Niemczech, na Ukrainie i Słowacji. Wskazano także na potrzebę refleksji jak pogłębiać świadomość i zaangażowanie misyjne polskich oazowiczów, a także postulowano, aby znak powszechności Kościoła wyraził się w czasie liturgii np. w przygotowaniu Ewangelii w kilku językach (na wzór liturgii w Sanktuarium w Fatimie), intencji próśb czy też przynajmniej jakiejś pieśni.

  Barbara Mazur

  Dod. Wiola Szepietowska dnia 4-03-2011 o godz. 19:08

  Komentarze:

  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

  b
  no właśnie:)
  Do Gwardijska zapraszamy nie tylko w dniach 1-2 lipca:) Już za tydzień u nas oaza modlitwy. A tymczasem część ekipy Centrum Ewangelizacji wyjechała, by poprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży w Mołdawii, z filmem ‚Jezus’ oczywiście:) (4-03-2011, 20:37)
   
  Tytuł:
  Treść:
  Podpis:
  Kod:kod
  Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

  Zobacz także:

  Radość Ewangelii (13-05-2014)

  Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

  Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

  Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

  Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

  © DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
  Informacja o cookies.
  Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.