oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Katechumenat rodzinny

Dzień Wspólnoty

Temat roku

Nasze strony

Archidiecezja przemyska

Diecezja kielecka

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Wokół kongregacji
zdjęcia z 36. Kongregacji Odpowiedzialnych

Zdjęcia z liturgii w czasie Kongregacji

Zdjęcia z galerii bez podpisów (do pobrania na pamiątkę)

Wokół misji

Jako ludzie Ruchu Światło-Życie mamy misję wobec świata, która sprowadza się nie tylko do ewangelizacji, do ukazywania ludziom Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Ta rzeczywistość jest wstępem do dalszej drogi. Ewangelizując musimy zawsze prowadzić ludzi do Kościoła jako miejsca, gdzie najpewniej mogą usłyszeć głos Pana, rozwinąć się i uświęcić w doświadczeniu wiary i jeszcze pełniej zjednoczyć z Bogiem.

Wokół diakonii

Ojciec Franciszek powiedział, że naszym zadaniem jest diakonia, służba według rozpoznanych na drodze formacji darów i charyzmatów. Ta rzeczywistość coraz piękniej rozwija się w Ruchu. Istnieje coraz więcej diakonii specjalistycznych, których zadaniem jest włączanie się we właściwy sobie sposób w nową ewangelizację poprzez różne formy świadectwa i służby.

Wokół liturgii

Oczywiste jest również, że nie ma liturgii bez Kościoła. To właśnie ona objawia i urzeczywistnia światu Kościół. Tam, gdzie uczniowie i uczennice Pana zebrani są w mocy Ducha Świętego, pod przewodnictwem wyznaczonego do tej posługi pasterza na sprawowaniu znaków sakramentalnych, tam najpełniej objawia się tajemnica Kościoła, w którym Bóg przemawia w mocy swego słowa, i w którym w misteryjnej obecności ciągle urzeczywistnia się misterium paschalne Chrystusa.

Wokół wspólnoty

Cała formacja została w ten właśnie sposób ukierunkowana: aby człowiek dojrzały był prowadzony do żywej wspólnoty, która się modli, sprawuje liturgię, świadczy słowem i życiem, i która służy. Postawa służebna zdaje się najpełniej uobecniać tajemnicę Chrystusa w ludzkich relacjach. Prowadzi do odkrycia tajemnicy misterium Kościoła i diakonii w Kościele.

cytaty ze Słowa programowego wygłoszonego przez Moderatora Generalnego w czasie ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych

Dod. Wiola Szepietowska dnia 7-03-2011 o godz. 23:16

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

III Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych na Słowacji (23-03-2014)

Nagrania z XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (15-03-2014)

Zdjęcia z liturgii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych (27-02-2014)

Kongregacja od niedzieli do niedzieli (27-02-2014)

Radość Ewangelii rozsadzi system? (24-02-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.