oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Katechumenat rodzinny

Godzina jedności

Moderator - ksiądz odpowiedzialny za wspólnotę Ruchu

Nasze strony

Archidiecezja poznańska

Franciszkanie prowincji krakowskiej

Domowy Kościół w Kielcach

Wokół kongregacji
zdjęcia z 36. Kongregacji Odpowiedzialnych

Zdjęcia z liturgii w czasie Kongregacji

Zdjęcia z galerii bez podpisów (do pobrania na pamiątkę)

Wokół misji

Jako ludzie Ruchu Światło-Życie mamy misję wobec świata, która sprowadza się nie tylko do ewangelizacji, do ukazywania ludziom Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Ta rzeczywistość jest wstępem do dalszej drogi. Ewangelizując musimy zawsze prowadzić ludzi do Kościoła jako miejsca, gdzie najpewniej mogą usłyszeć głos Pana, rozwinąć się i uświęcić w doświadczeniu wiary i jeszcze pełniej zjednoczyć z Bogiem.

Wokół diakonii

Ojciec Franciszek powiedział, że naszym zadaniem jest diakonia, służba według rozpoznanych na drodze formacji darów i charyzmatów. Ta rzeczywistość coraz piękniej rozwija się w Ruchu. Istnieje coraz więcej diakonii specjalistycznych, których zadaniem jest włączanie się we właściwy sobie sposób w nową ewangelizację poprzez różne formy świadectwa i służby.

Wokół liturgii

Oczywiste jest również, że nie ma liturgii bez Kościoła. To właśnie ona objawia i urzeczywistnia światu Kościół. Tam, gdzie uczniowie i uczennice Pana zebrani są w mocy Ducha Świętego, pod przewodnictwem wyznaczonego do tej posługi pasterza na sprawowaniu znaków sakramentalnych, tam najpełniej objawia się tajemnica Kościoła, w którym Bóg przemawia w mocy swego słowa, i w którym w misteryjnej obecności ciągle urzeczywistnia się misterium paschalne Chrystusa.

Wokół wspólnoty

Cała formacja została w ten właśnie sposób ukierunkowana: aby człowiek dojrzały był prowadzony do żywej wspólnoty, która się modli, sprawuje liturgię, świadczy słowem i życiem, i która służy. Postawa służebna zdaje się najpełniej uobecniać tajemnicę Chrystusa w ludzkich relacjach. Prowadzi do odkrycia tajemnicy misterium Kościoła i diakonii w Kościele.

cytaty ze Słowa programowego wygłoszonego przez Moderatora Generalnego w czasie ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych

Dod. Wiola Szepietowska dnia 7-03-2011 o godz. 23:16

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

III Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych na Słowacji (23-03-2014)

Nagrania z XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (15-03-2014)

Zdjęcia z liturgii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych (27-02-2014)

Kongregacja od niedzieli do niedzieli (27-02-2014)

Radość Ewangelii rozsadzi system? (24-02-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.