oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kongregacja Odpowiedzialnych - coroczne duże spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu

Okienko - wydarzenie z 11 czerwca 1973 r.

Eleuteria

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Katowicach

Wspólnota studencka "Tratwa" w Tarnowie

Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Słowacji

Dzieła wspomagane przez Fundację Światło-Życie

Fundacja Światło-Życie powstała w 1989r. z funduszu założycielskiego: z nagrody Fundacji Jana Pawła II dla Ruchu Światło-Życie, przyznanej za pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży. Fundacja ma 16 ośrodków, a pomóc w jej działaniu można między innymi poprzez przekazywanie 1% podatku i darowizny na konkretne dzieła i cele.

W 2010 r. z 1% podatku Fundacja zebrała 150 541,00 zł, które zostały spożytkowane na warsztaty, terapie, rekolekcje i na pomoc ludziom potrzebującym.

W ośrodku im. Franciszka Blachnickiego w Katowicach, który zajmuje się na co dzień profilaktyką uzależnień,zorganizowano w tym (2010) roku rekolekcje dla 72 osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, a także warsztaty dla kobiet „Kiedy samotność boli”. Przeprowadzono tu także warsztaty dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych (uczestniczyło w nich 169 osób), kursy dla kandydatów na wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 56 osób). W rekolekcjach „Modlitwa przez taniec” zorganizowanych w tym ośrodku uczestniczyło 56 osób.

Ośrodki w Bierach, we Wrocławiu, w Sandomierzu, i w Koszalinie oraz Ośrodek NAZARET w Lalikach zajmują się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a ośrodek w Drohiczynie działa w ramach profilaktyki uzależnień. Sandomierski ośrodek realizuje także projekt „Brama Bieszczad” – tworzenie Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego w Olechowie. Ośrodek w Kowarach zajmuje się na stałe pracą z rodzinami, podobnie jak ten w Radomiu, który prowadzi także ośrodek w Dąbrówce.

Lubelski Ośrodek ODWAGA prowadzi psychoterapię i grupy wsparcia dla osób o skłonnościach homoseksualnych, a ośrodek w Kielcach organizuje wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (w tym roku był to np. wypoczynek letni dla młodzieży zagrożonej alkoholizmem i pochodzącej z rodzin z problemami alkoholowymi w Szlachtowej k/ Szczawnicy oraz letni i zimowy wypoczynek dal dzieci i młodzieży połączony z profilaktyka uzależnień) oraz współdziała z Kieleckim Bankiem Żywności. Warszawski ośrodek PRAGA prowadzi w Tarchominie świetlicę środowiskową „Akwarium” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Ośrodek w Warszawie wspiera pomocą doraźną i rzeczową potrzebujących, wspomagając warszawsko-praską Diakonię Miłosierdzia (m.in. pomógł powodzianom z Sandomierza przekazując im 4 500zł oraz zorganizował pomoc dla rodziny poszkodowanej losowo) oraz zbiera środki na utrzymanie serwera i opłatę domen oraz potrzeby Diakonii Komunikowania Społecznego. Organizuje zimowiska i obozy letnie dla dzieci i młodzieży prowadzone według własnych, autorskich programów. W okresie letnim wspiera organizację rekolekcji Domowego Kościoła.

Ośrodek w Krościenku wydaje czasopismo „Eleuteria”, a w Poznaniu – czasopismo „Wieczernik”. Ośrodek DLA JEZUSA w Siemianowicach prowadzi stronę internetową www.jezus.com.pl.

Fundacja wspiera też finansowo Diakonię MisyjnąDiakonię Życia.

Przekazywanie 1% podatków nic nas nie kosztuje, a może pomóc w pracy Fundacji Światło-Życie, która swoją działalnością dała wiele dowodów na to, że pieniądze na nią przekazane nie zostaną zmarnowane.

Więcej informacji na temat Fundacji i o tym jak można pomóc: www.fundacja.oaza.pl

Opracowanie: Magdalena Nowicka

Dod. Wiola Szepietowska dnia 11-03-2011 o godz. 14:40

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Wojciech
?
Poprosimy o informacje aktualne. Co zostało zrobione przez ostatnie 2 lata. (13-10-2013, 22:03)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Wolna niedziela (28-10-2013)

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu tworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10-10-2013)

Turno k. Białobrzeg: Dzień skupienia dla parlamentarzystów i osób zaangażowanych społecznie (24-09-2013)

KUL: Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność (23-08-2013)

Warszawa: Kurs Podstawowy Diakonii Wychowawczej (29-05-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.