oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Ewangeliczna rewizja życia

Szkoła modlitwy

Góra "Tabor" - góra Błyszcz

Nasze strony

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Archidiecezja poznańska

Diecezja radomska

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów Koinonia
Porszewice 10-12 października 2011

Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii
Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w służbie odnowy parafii

Czy wizja parafii – wspólnoty wspólnot pozostała tylko utopią ks. Blachnickiego, zapisaną w podręcznikach Ruchu Światło-Życie?

Blisko 35 lat temu sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, na bazie swoich przemyśleń naukowych oraz pracy apostolskiej, którą rozwijał w ramach Ruchu Światło-Życie, stwierdził, że potrzebna jest odnowa pastoralna współczesnej parafii w duchu Soboru Watykańskiego II.

W związku z tym uznał, że praca formacyjna i apostolska Ruchu Światło-Życie powinna służyć odnowie parafii – wspólnoty lokalnej, poprzez budowanie żywych wspólnot lokalnych, w których urzeczywistniłby się soborowy obraz Kościoła-wspólnoty. U podstaw myśli sługi Bożego ks. Blachnickiego znalazła się koncepcja parafii – wspólnoty służb i charyzmatów, obejmująca dynamiką ewangelizacyjną ludzi mieszkających na terenie parafii.

Na przestrzeni lat przez Ruch Światło-Życie przewinęło się wiele tysięcy kapłanów, którzy dzisiaj podejmują w swoich diecezjach posługę proboszczowską w parafiach. W związku z tym pojawiają się ważne pytania:

  1. Na ile proboszczom wywodzącym się z Ruchu Światło-Życie udaje się dzisiaj, na początku XXI wieku animować i moderować życie powierzonych im wspólnot parafialnych w duchu nauczania sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ukazującego parafię jako diakonijną wspólnotę wspólnot?
  2. Na ile oazowych proboszczów przeniknęła wizja ks. Blachnickiego?
  3. Czy wizja ta jest możliwa do zrealizowania we współczesnych parafiach wielkomiejskich, miasteczkowych czy wiejskich?
  4. Jakie jest miejsce w Ruchu Światło-Życie moderatorów, którzy z upływem posługi kapłańskiej stali się proboszczami parafii?

Odpowiedzi na te i inne pytanie ważne pytania dla przyszłości polskiego duszpasterstwa, realizowanego we wspólnotach lokalnych – parafiach, chcemy poszukiwać podczas ogólnopolskiego spotkania Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej!

Adresatami spotkania są proboszczowie wywodzący się z Ruchu Światło-Życie lub pragnący realizować pastoralną wizję ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy Ruchu Światło-Życie (w tym szczególnie moderatorzy diecezjalni).

Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów związanych z Ruchem Światło-Życie; wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń związanych z posługą proboszczowską; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło-Życie, której celem będzie inspirowanie i wprowadzanie w życie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot oraz zapoznanie się z Planem Ad Christum Redemptorem 2 i jego realizacja we wspólnotach parafialnych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA należy kierować do końca września na adres:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. Różyckiego 8,
40-589 Katowice
mail: sekretariat@oaza.pl,
tel. 603 871 658.

PROGRAM SPOTKANIA

Poniedziałek, 10 października 2011 r.

12.00 Modlitwa w ciągu dnia i zawiązanie wspólnoty

13.00 Obiad

15.00 Sesja I: Parafia jako Koinonia – Wizja celu – wizja drogi:
Wizja odnowy parafii sługi Bożego ks. F. Blachnickiego we współczesnym kontekście – nadzieje, trudności, wyzwania
Wykład, Świadectwa, Dyskusja

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.45 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompleta

Wtorek, 11 października 2011 r.

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Sesja II: Martyria: Odnowa posługi słowa we wspólnotach parafialnych
Od „Evangelii nuntiandii” do „Ubicumque et semper”, czyli nowa ewangelizacja w procesie budowania odnowionej parafii – wyzwania i kierunki działań
Wykład, Świadectwa, Dyskusja

12.00 Namiot Spotkania, Modlitwa w ciągu dnia

13.00 Obiad

14.30 Sesja III: Leiturgia: Od odnowy liturgicznej do mistagogii:
Parafia jako centrum liturgiczne. Inspiracje katechumenalno-sakramentalne

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.30 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna, kompleta

Środa, 12 października 2011 r.

7.00 Namiot Spotkania

7.30 Eucharystia z Jutrznią

8.45 Śniadanie

9.30 Sesja IV: Diakonia: Ku budowie diakonii wspólnoty lokalnej
Plan Ad Christum Redemptorem 2 w służbie budowania diakonii wspólnoty lokalnej
Wykład, Świadectwa, Dyskusja

11.30 Podsumowanie Koinonii, plan działań na przyszłość

11.45 Modlitwa w ciągu dnia

12.00 Obiad

Informator – ulotka zapraszający na spotkanie KOINONIA (w formacie pdf).

ks. Adam Wodarczyk
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 17-06-2011 o godz. 16:34

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Koinonia: Ogólnopolskie spotkanie proboszczów (24-09-2013)

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów „Koinonia” (19-06-2012)

O parafii (18-05-2010)

Już niedługo "Wieczernik" poświęcony parafii (20-04-2010)

Pascha – królowa wszystkich świąt (31-03-2010)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.