oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Zasada kolegialności

Oaza rodzin

Nowa wspólnota - ideał wychowawczy Ruchu Światło-Życie

Nasze strony

Domowy Kościoł w Łowiczu

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Sandomierzu

Eleuteria

DIAKONIA = dom
ukazał się 102. nr Oazy

Diakonia — posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany.

Benedykt XVI

Jednym z pytań, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć na jakimś etapie życia w Ruchu, jest pytanie o naszą posługę na rzecz bliźnich. Wydaje się, że łatwiej jest realizować różne zadania spontanicznie, że w życiu wypełnionym nauką i pracą nie znajdzie się już miejsce na dodatkową formę zorganizowanego zaangażowania. Czasem wydaje się, że łatwiej służyć Bogu i drugiemu człowiekowi w każdym innym miejscu niż diakonia w Ruchu (no bo nie ma diakonii akurat dla mnie…).

Dlaczego organizacja?

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est napisał:

„W pierwotnym Kościele wytworzyła się nierówność w codziennym rozdawnictwie jałmużny dla wdów, pomiędzy grupami mówiącymi po hebrajsku i po grecku. Apostołowie, którym przede wszystkim została powierzona «modlitwa» (Eucharystia i Liturgia) oraz «posługa Słowa», poczuli się nadmiernie obciążeni «obsługiwaniem stołów»; zdecydowali zatem, że skoncentrują się na swej zasadniczej posłudze, a dla nowego zadania, równie koniecznego w Kościele, stworzą kolegium siedmiu osób. I ta grupa jednak nie miała spełniać tylko praktycznej posługi rozdawnictwa: mieli to być mężczyźni «pełni Ducha i mądrości» (por. Dz 6, 1-6). Oznacza to, że służba społeczna, jaką mieli wypełniać była bardzo konkretna, ale równocześnie była to służba duchowa; ich rola zatem była prawdziwie duchowa i realizowało się w niej podstawowe zadanie Kościoła, którym jest właśnie uporządkowana miłość bliźniego (podkreśl. Redakcji). Wraz z utworzeniem tego kolegium Siedmiu, «diakonia» — posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany — została już wprowadzona do fundamentalnej struktury Kościoła” (DCE 21).

Natomiast w Statucie Stowarzyszenie napisano, że lista diakonii specjalistycznych w Ruchu nie jest zamknięta, co oznacza, że jeżeli jeszcze nie ma jakiejś diakonii, to nie znaczy, że nie może jej być. A może po przyjrzeniu się pracy konkretnej diakonii okaże się, że to co chcemy robić, wchodzi w zakres jej działania? Albo warto poszukać pomysłów niebanalnych, które angażując całą rodzinę (i inne rodziny) pozwolą jednocześnie dzielić się doświadczeniem wiary z innymi?

Zdarza się usłyszeć, że nadmierną nadzieję pokładamy w samym organizowaniu życia, ale Duch Święty, który przychodzi z darem ładu i jedności, przejawia się przecież również w dobrej organizacji. Nie chodzi o sztukę dla sztuki czy tworzenie fikcji literackiej na potrzeby sprawozdawczości, ale o samo życie.

W tym numerze Oazy znajdują się teksty, które pokazują ideał życia wspólnoty chrześcijańskiej, trudności w realizowaniu tego ideału, wzywają do stałego wzrastania oraz prezentują drogę, jaką przebył Ruch Światło-Życie od spontanicznych inicjatyw do ustalenia zasad porządkujących styl życia jego członków.

Zapraszamy do lektury. :)

Wiola Szepietowska

 • Kronika Żywego Kościoła
Temat roku
 • Ikona Kościoła – ks. dr Ryszard Kempiak SDB
Między ludźmi
 • Pięć mitów na temat dialogu– Agnieszka Salamucha
 • Już czas wejdź w to... – ks. Ryszard Nowak
 • Oblicza Kościoła z perspektywy animatora – Piotr Żuber
 • Bóg pragnie nas kształtować – Adam Kania
 • Zakorzenieni w wierze, nadziei i miłości – Maria Światłowska
Wezwania
 • Serce Ruchu. Od diakonii do Stowarzyszenia– ks. dr Adam Wodarczyk
 • Jak stać się członkiem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie? – Anna Pełka
Wokół diakonii
 • Siloe List do Oaz Modlitwy i Grup Modlitewnych
 • Czas modlitwy
 • Radość Służby – Krzysztof Jankowiak
 • Popłyń pod prąd - Homoseksualizm bez „szufladek” – Tomasz Wójcik
 • Życie liturgią – Wojciech Kosmowski
 • Pełni energii i zapału DDL archidiecezji częstochowskiej – Martyna Zielińska
 • Warto przeczytać... – Wojciech Kosmowski
 • Oazowe media – Wiola i Michał Szepietowscy
 • 10 przykazań dla dziennikarzy – bp Jan Chrapek
 • Diakonia Deuterokatechumenatu –Przemysław Wieczorek
 • Ideał wychowania – Danuta Dybowska
 • Duch mocą swoją wieje. Diakonia muzyczna - historia i teraźniejszość – Piotr Niedzielski
W Ruchu
 • Dzień wspólnoty całego świata – ks. Grzegorz Strządała
 • Uśmiechnięty Kościół – polsko – chińskie rekolekcje w Krakowie – Ilona Cimochowska
 • Świadkowie z daleka – Aleksandra Wachowiak
 • Chcę zawieźć oazę do Chin – wywiad z siostrą Katarzyną Wu
 • Pomagać dobrze – Jarosław Deska
 • Serce dwóch diakonii – Aleksandra Wachowiak
 • III słowacka Pielgrzymka Ruchu i KWC – Veronika Kovacikova
 • Wydawnictwo Światło–Życie
 • Rekolekcje
 • Możesz Pomóc

Zamówienia:

Adres redakcji: ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice; tel./fax (32) 251 88 20, e-mail: Oaza-pismo@oaza.pl.

Prenumerata: Ewa Matuszyńska; zamówienia można składać na adres redakcji.

Dod. Wiola Szepietowska dnia 17-10-2011 o godz. 19:28

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Kuchnia mistyczna (30-05-2014)

Błogosławienie animatorów i członków DIAKONII w czasie COM 2014 (16-05-2014)

Czego się boisz? (7-04-2014)

Obudzić olbrzyma (21-02-2014)

Na krawędziach (26-01-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.