oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kościół Dobrego Pasterza

Dzień Wspólnoty

Ewangeliczna rewizja życia

Nasze strony

Ruch Światło-Życie na Ukrainie

Oaza Dorosłych w Łaziskach Górnych

Diecezja zielonogórsko-gorzowska

Radosnego dawcę miłuje Bóg

Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych w ośrodku CARITAS w Przedborowie odbywają się od sześciu lat w okresie wakacyjnym (zwykle na początku lipca), co rok w tym samym miejscu. Ich organizatorem jest ks. Rafał Lubryka. Wolontariusze to w głównej mierze studenci, licealiści, a także osoby, które „złapały kontakt” z tego typu formą wolontariatu poprzez naszą parafię (np. w oratorium „EFFATHA”) oraz wspólnotę młodzieżową Ruchu Światło-Życie w Kępnie.

Dwa dni przed rozpoczęciem rekolekcji wolontariusze przeżywają dni skupienia, mające na celu przygotowanie intelektualne, merytoryczne i praktyczne, poznanie zarówno siebie nawzajem, jak i tych, którymi będą się opiekować (na co należy zwrócić uwagę, nauka jazdy wózkiem), a przede wszystkim przygotowanie duchowe! Bardzo ważny jest stan łaski uświęcającej oraz oparcie się na Bogu, a nie tylko liczenie na własne siły. To ogromna lekcja pokory.

Rekolekcje mają określony temat – dwa lata temu poświęcone były postaci Maryi i jej życiu, ubiegłoroczne natomiast przebiegały pod hasłem: „Święci. Droga do świętości – prosta droga”.Do grona świętych, którzy towarzyszyli nam podczas rekolekcji, należy zaliczyć: św. Giannę Berettę Mollę, św. Ojca Pio, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Franciszka, św. Karola Boromeusza, bł. Matkę Teresę z Kalkuty, bł. Jana Pawła II. Każdego dnia towarzyszyła nam postać jednego spośród świętych patronów, staraliśmy się poznawać ich bliżej poprzez wysłuchanie krótkich życiorysów i ucałowanie relikwii każdego z Nich po Eucharystii.

W tym roku mocny akcent położony został na modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, w piątek miało miejsce nabożeństwo Adoracji Krzyża połączone ze spowiedzią.

Tradycyjnie, jak co roku, udało nam się także pojechać do miejscowości Niedźwiedź na hipoterapię (ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konie), gdzie czekała nas również przejażdżka bryczką, grill oraz zwiedzanie tamtejszego mini zoo.

Dodatkowo każdego dnia odbywały się warsztaty mające na celu przygotowanie przez podopiecznych (przy pomocy wolontariuszy) różnego rodzaju scenek biblijnych, prezentowanych tego samego dnia na forum grupy oraz bajki na zakończenie dnia. Ostatniego dnia po Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji wszystkie bajki zostały zaprezentowane rodzicom naszych podopiecznych, którzy przyjechali ich odebrać.

Podopieczni to osoby o bardzo zróżnicowanym stopniu i charakterze schorzeń (zespół Downa, autyzm, porażenie mózgowe, sytuacje powypadkowe). Piękne jest to, że z roku na rok czujemy się tam coraz bardziej u siebie, stając się wspólnotą w coraz większym stopniu. Można powiedzieć, że jest to nasz drugi dom.

Te rekolekcje to przede wszystkim wyjątkowy czas, gdzie ja – szary wolontariusz – bardzo często poraniona (wszyscy jesteśmy w pewnym sensie niepełnosprawni) – dostaję wielokrotnie więcej od podopiecznych uśmiechu, ciepła. Wystarczy im tylko to, że zwyczajnie usiądę obok i porozmawiam albo pomilczę. Akceptują mnie taką, jaka jestem, bez zakładania masek, pięknych słów. Wystarczy być obok. To także czas niesamowitych znaków ze strony Pana Boga potwierdzających, że jest to Boży czas, który należy kontynuować jak również omadlać.

Rekolekcje trwają zaledwie dziesięć dni, lecz ten czas wypełniony jest mnóstwem pięknych chwil – oddawania siebie, „umierania” dla drugiego człowieka, kiedy za nic dostaje się ogromną miłość, serdeczność (niekoniecznie okazywaną przez nich wprost, ale często w drobnym geście, uśmiechu, w „drobiazgu”). Warto pielęgnować to, co zaczęło się podczas rekolekcji, poprzez utrzymywanie kontaktu.

Pomoc w codziennych czynnościach (mycie, ubieranie, pomoc osobie na wózku), jak i bycie 24h na dobę dla podopiecznego, wspólne zabawy z nimi, wspólna modlitwa, rozmowy, wzajemne wsparcie, sprawiają, że czujesz się komuś naprawdę potrzebna/potrzebny. Komuś, kto wyraża swoje emocje wprost: bez obłudy, wyrachowania, grzeczności, prosto z mostu. Kto akceptuje Ciebie takim, jakim jesteś, z kim możesz pogadać od serca o wszystkim, kto uczy swoim życiem pokory, miłości, dystansu, a przede wszystkim cierpliwości, radości i chęci życia mimo trudności i ograniczeń.

Poza czasem rekolekcji spotykamy się wszyscy razem na organizowanych spotkaniach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc, spotkania powakacyjne) w parafialnym Domu Katolickim, a także w ciągu roku utrzymujemy kontakt z naszymi podopiecznymi poprzez wspólne wyjścia na spacer, pizzę czy odwiedziny z okazji urodzin/imienin. Dzięki nim i dla nich warto żyć, bo jak mówi Pismo Św. „Radosnego dawcę miłuje Bóg”. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam!

Wiesia Zamojska

Oaza Młodzieżowa Ruchu Światło-Życie,

Kępno, diecezja kaliska

zobacz większą wersję

Dod. Wiola Szepietowska dnia 18-10-2011 o godz. 20:20

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

XI Konkurs fotograficzny im. Marcina Miczka (16-06-2014)

Życie moje oddaję za Kościół (8-05-2014)

Rusza bank wolnych miejsc na rekolekcjach (5-05-2014)

Rekolekcje organizowane przez Drogocenną Perłę (5-05-2014)

Oaza Bożych Seniorów (29-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.