oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kaplica Dobrego Pasterza

Znak oazy

Reguła życia - systematyczna praca nad sobą

Nasze strony

Domowy Kościół w Sandomierzu

Franciszkanie prowincji krakowskiej

Diecezja płocka

ChSWN
Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Prawda Krzyż Wyzwolenie

Była stowarzyszeniem powołanym na emigracji w celu niesienia pomocy religijno-moralnej i duchowej Polsce, w sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, w jej walce o pełne i prawdziwe wyzwolenie oraz innym narodom podbnie zniewolonym przez sowiecki komunizm. Swoje zadania realizowała m.in. poprzez Służbę Infomacyjna, która miała kształtować opinię publiczną na Zachodzie o sytuacji w krajach Europy środkowo-wschodniej, wydawać materialy informacyjne i formacyjne w duchu idei "Prawda Krzyż Wyzwolenie" i przekazywać je do krajów zniewolonych. W planach było również stworzenie redakcji i studia dla przygotowywania audycji radiowych i telewizyjnych oraz programów rozpowszechnianych na kasetach magnetofonowych.

Założycielem ChSWN był ks. Franciszek Blachnicki.

Dorota Franków

Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów

(ChSWN), stowarzyszenie założone 17 czerwca 1982 w Carlsbergu (Pfalz) w Republice Federalnej Niemiec przez ks. Franciszka Blachnickiego, skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie. Stowarzyszenie działało, kierując się wartościami ewangelicznymi, metodami pokojowymi, bez przemocy. Organizowało sympozja, Marsze Wyzwolenia Narodów, seminaria, narady i spotkania przedstawicieli różnych narodów. Celem wszystkich przedsięwzięć było kształtowanie ludzi wolnych wewnętrznie, inspirowanie działań zbliżających poszczególne narody, oddziaływanie na kraje pochodzenia i na emigrację, wpływanie na opinię publiczną Zachodu, przygotowywanie nowego ładu w Europie. & ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie''. Pismo Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, nr 5, 6-7 (1982), nr 1-3 (1983), nr 1-4 (1984), 1 (1986), nr 2 (1986); ,,Veritas + Liberatio. List do członków i sympatyków ChSWN'' nr 1 (1985); G. Skop, Idea ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie'' w ostatnich latach życia ks. Franciszka Blachnickiego (Referat podczas sympozjum ChSWN 16-17 czerwca 1990); A. Chmielecki, ChSWN, Geneza, historia, najważniejsze wydarzenia (Referat podczas sympozjum, Carlsberg 7 listopada 1992); Materiały archiwalne ośrodka ,,Marianum'' w Carlsbergu RFN, ,,Oaza'', nr 32 (1998); ,,Forum Polonijne'', nr 5 (1997).

Grażyna Wilczyńska

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 7-02-2003 o godz. 0:00

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

habe
książka o ChSWN
Do powyższych informacji należy dodać doktorską pracę na temat ChSWN pt.: Wolny człowiek, wolny naród, autorstwa ks H.Bolczyka. Dostępna w sklepie internetowym Oazy. (21-11-2013, 19:13)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.