oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza - 15-dniowe rekolekcje

Oaza wielka - kilka lub kilkanaście grup oazowych

Znak oazy

Nasze strony

Domowy Kościół w Warszawie

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Katowicach

Archidiecezja częstochowska

Żywy Kościół

Idea "żywego Kościoła" pojawiła się w oazach pod niewątpliwym wpływem soborowej Konstytucji o Kościele "Lumen Gentium".

Przez to określenie rozumiano w Ruchu faktycznie zrealizowaną wspólnotę wierzących z Chrystusem w Duchu Świętym, o ile ta wspólnota staje się źródłem wspólnoty między wierzącymi. "Kościól żywy" jest więc tam, gdzie ludzie wierzący trwają we wspólnotach, budując nowe życie w sobie i pośród innych.

Dorota Franków
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 7-02-2003 o godz. 0:00

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

O czym św. Paweł mówił w drodze (5-05-2013)

Potrzeba waszej odwagi (25-01-2013)

Porta fidei w procesie budowania Kościoła jako domu (11-10-2012)

Odważyć się na nowe wyjście (29-05-2012)

Dom Kościołem – Kościół domem (30-12-2011)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.