oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Deuterokatechumenat - powtórzony katechumenat

Zasada pomocniczości

Oaza Żywego Kościoła

Nasze strony

Diakonia Komunikowania Społecznego

Domowy Kościoł w Łowiczu

Wspólnota studencka "Tratwa" w Tarnowie

Fotografowanie liturgii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych

Podobnie jak w ubiegłym roku również podczas najbliższej kongregacji podczas wydarzeń liturgicznych dopuszczeni będą tylko fotografowie wyznaczeni przez Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego. Te ograniczenia nie dotyczą pozostałych punktów Kongregacji.

Zdjęcia zostaną udostępnione na oaza.pl na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku zarówno po Kongregacji Odpowiedzialnych, jak i po Centralnej Oazie Matce.

W jednym czasie będzie pracowało do 4 fotografów, tak aby nie przeszkadzać uczestnikom (również sobie) w przeżywaniu liturgii, ale i objąć obiektywami całą przestrzeń liturgiczną. Przy większej liczbie zgłoszeń będzie można podzielić się pracą.

Wymagania, które należy spełnić to:

  • chęć podzielenia się swoimi talentami
  • doświadczenie pracy z dobrej klasy aparatami fotograficznymi (możliwość robienia dobrych zdjęć z daleka i bez lampy) i posiadanie takiego
  • umiejętność pracy zespołowej

Przydatne (ale będzie też doszkolenie)

  • znajomość przepisów fotografowania w przestrzeni sakralnej (mile widziany certyfikat)
    znajomość przebiegu liturgii (odprawy będą przed każdym wydarzeniem)

Aby sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji w zgłoszeniach na adres w.bajdecki@wpraga.oaza.pl oprócz Imienia i Nazwiska, kontaktu, diecezji, proszę o podanie dotychczasowego doświadczenia, np. linków do galerii.

Termin zgłoszeń upływa 7.02.2012 r. tak, aby był czas na zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi do pracy i ustalenia zasad współpracy.

Waldemar Bajdecki
sekretarz Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

Liturgia, jako strefa sacrum, wymaga stosownego zachowania.

„Wszystkie celebracje centralne powinny być – moim zdaniem – wzorcowe i nadające się do zastosowania także w diecezjach i parafiach. Dotyczyć to powinno każdego z aspektów liturgii – także ładu i piękna”. – podkreśla Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną.

Od 18 lat obowiązują w Polsce zasady dotyczące fotografowania i filmowania liturgii.

Praktyka fotografowania i filmowania osób pełniących czynności liturgiczne wynika z chęci jakiegoś „utrwalenia” tych czynności i zachowania ich „pamiątki” na przyszłość, aby można było do nich wracać myślą i odnawiać ich przeżycie.

Jednakże zarówno na kliszy, jak i na taśmie aparatu audiowizualnego zostają „utrwalone” jedynie drugorzędne elementy spełnionej niegdyś czynności sakramentalnej. Słowa, dźwięki, gesty „zapisane” przy pomocy tych środków technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić ani ludzkich przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów działania Trójosobowego Boga, stanowiącego istotę – misterium – świętych czynności. „Pamiątki” produkowane przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego nie są w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, jakiego dokonuje Bóg w sercu człowieka i jakie winno owocować w jego czynach.

Należy pamiętać, że:

W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawowaniu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub operatorze filmowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego! Tymczasem bardzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgromadzeniu liturgicznym takie miejsca i tak się zachowują, jakby to oni właśnie byli przewodnikami zgromadzenia i ośrodkami jego uwagi.

a) Poruszanie się tych osób we wnętrzu kościoła podczas celebracji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym stwarza dodatkowe, niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe zakłócające uwagę uczestników.

b) Obecność tych osób w zasięgu wzroku wiernych konkuruje z rolą przewodniczącego lub usługujących w prezbiterium.

c) Ich działanie stwarza podświadomą presję w kierunku „pozowania”, a więc i niebezpieczeństwo fałszowania postaw uczestników liturgii.

Wszystkie wykonane zdjęcia: pamiątkowe dla służby liturgicznej czy nowych członków Stowarzyszenia, oraz dokumentacyjne dla wszystkich serwisów oazowych zostaną udostępnione na oaza.pl. Będzie można samodzielne pobrać wybrane ujęcia oraz zamówić zdjęcia w większej rozdzielczości.

Dod. Wiola Szepietowska dnia 31-01-2012 o godz. 11:09

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Miej o nim staranie (13-04-2014)

III Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych na Słowacji (23-03-2014)

Nagrania z XXXIX Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie (15-03-2014)

Zdjęcia z liturgii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych (27-02-2014)

Kongregacja od niedzieli do niedzieli (27-02-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.