oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Cztery Prawa Życia Duchowego - cztery podstawowe prawdy będące treścią ewangelizacji

Drogowskazy Nowego Człowieka - zasady życia wspólnot Ruchu Światło-Życie

Oaza Nowej Drogi

Nasze strony

Centralna Diakonia Modlitwy

Domowy Kościół w Kanadzie

Archidiecezja lubelska

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów „Koinonia”
Porszewice, 8-10 października 2012

Plan Ad Christum Redemptorem 2:
Ku odnowie parafii poprzez nową ewangelizację.
Rok wiary w parafii

Zapraszam na kolejne ogólnopolskiego spotkanie Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej. Adresatami spotkania są proboszczowie wywodzący się z Ruchu Światło-Życie lub pragnący realizować pastoralną wizję ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy Ruchu Światło-Życie. Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów związanych z Ruchem Światło-Życie; wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń wynikających z posługi proboszczowskiej; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło-Życie, której celem będzie inspirowanie i wprowadzanie w życie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot.

W tym roku będziemy chcieli zapoznać się z wyzwaniami płynącymi z XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” oraz z Roku Wiary, który rozpocznie się 11.10.2012 r.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA należy kierować do końca września na adres:

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

mail: sekretariat@oaza.pl, tel. 603 871 658.

Program spotkania

Poniedziałek, 8 października 2012 r.

12.00 Modlitwa w ciągu dnia i zawiązanie wspólnoty

13.00 Obiad

15.00 Sesja I: Nowa ewangelizacja w parafii – synodalne wyzwania i inspiracje

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.45 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompleta

Wtorek, 9 października 2012 r.

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Sesja II: Rok wiary w parafii – wyzwania i inspiracje

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

12.00 Namiot Spotkania, Modlitwa w ciągu dnia

13.00 Obiad

14.30 Sesja III: „Być solą ziemi” – wyzwania i inspiracje

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.30 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna, kompleta

Środa, 10 października 2012 r.

7.00 Namiot Spotkania

7.30 Eucharystia z Jutrznią

8.45 Śniadanie

9.30 Sesja IV: Triduum Paschalne w parafii – w przededniu 50. rocznicy „Sacrosanctum Concilium”

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

11.30 Podsumowanie Koinonii, plan działań na przyszłość

11.45 Modlitwa w ciągu dnia

12.00 Obiad

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 19-06-2012 o godz. 23:27

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Nowa ewangelizacja po góralsku (6-02-2014)

Radość Ewangelii (17-12-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.