oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

KWC Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Oaza Nowej Drogi

Domowy Kościół

Nasze strony

Archidiecezja krakowska

Diecezja elbląska

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna w Koszalinie

Ogólnopolskie spotkanie proboszczów „Koinonia”
Porszewice, 8-10 października 2012

Plan Ad Christum Redemptorem 2:
Ku odnowie parafii poprzez nową ewangelizację.
Rok wiary w parafii

Zapraszam na kolejne ogólnopolskiego spotkanie Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej. Adresatami spotkania są proboszczowie wywodzący się z Ruchu Światło-Życie lub pragnący realizować pastoralną wizję ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy Ruchu Światło-Życie. Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów związanych z Ruchem Światło-Życie; wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń wynikających z posługi proboszczowskiej; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło-Życie, której celem będzie inspirowanie i wprowadzanie w życie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot.

W tym roku będziemy chcieli zapoznać się z wyzwaniami płynącymi z XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej” oraz z Roku Wiary, który rozpocznie się 11.10.2012 r.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA należy kierować do końca września na adres:

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

mail: sekretariat@oaza.pl, tel. 603 871 658.

Program spotkania

Poniedziałek, 8 października 2012 r.

12.00 Modlitwa w ciągu dnia i zawiązanie wspólnoty

13.00 Obiad

15.00 Sesja I: Nowa ewangelizacja w parafii – synodalne wyzwania i inspiracje

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.45 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompleta

Wtorek, 9 października 2012 r.

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Sesja II: Rok wiary w parafii – wyzwania i inspiracje

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

12.00 Namiot Spotkania, Modlitwa w ciągu dnia

13.00 Obiad

14.30 Sesja III: „Być solą ziemi” – wyzwania i inspiracje

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.30 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna, kompleta

Środa, 10 października 2012 r.

7.00 Namiot Spotkania

7.30 Eucharystia z Jutrznią

8.45 Śniadanie

9.30 Sesja IV: Triduum Paschalne w parafii – w przededniu 50. rocznicy „Sacrosanctum Concilium”

Wykład, Świadectwa, Dyskusja

11.30 Podsumowanie Koinonii, plan działań na przyszłość

11.45 Modlitwa w ciągu dnia

12.00 Obiad

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 19-06-2012 o godz. 23:27

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Nowa ewangelizacja po góralsku (6-02-2014)

Radość Ewangelii (17-12-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.