oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Reguła życia - systematyczna praca nad sobą

Dzień animatora

Oaza modlitwy - krótkie weekendowe rekolekcje

Nasze strony

Diakonia Misyjna

Domowy Kościół w Stanach Zjednoczonych

Diecezja tarnowska

Chrześcijanin w życiu publicznym
Ukazał się 188. numer „Wieczernika”

Chrześcijanin w życiu publicznym – temat tak bardzo na czasie w dzisiejszej Polsce i w dzisiejszym świecie. Świecie, który wartości religijne wyrzuca tak często poza nawias, świecie, w którym próbuje się budować społeczeństwa oparte na wizji radykalnie sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi. Jak w tym świecie mają się odnaleźć ludzie wierzący? Jak być obecnym w przestrzeni publicznej nie tracąc swojej tożsamości? Jak skutecznie wpływać na kształt życia społecznego? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć najnowszy (188) numer „Wieczernika”.

Najpierw możemy zapoznać się z podstawami zaangażowania chrześcijan w świecie. „Sól ziemi” to artykuł Andrzeja Krynickiego rozważający biblijną metaforę w odniesieniu do dzisiejszego świata znaczy być solą ziemi. Znajdziemy tu między innymi zaskakujące na pierwszy rzut oka stwierdzenie: „By sól spełniła swoją rolę w pokarmie, nie potrzeba jej dużo” czy wskazanie, kiedy chrześcijaństwo jest przesolone a kiedy przesłodzone.

Agnieszka Dzięgielewska z kolei wskazuje w artykule „W świecie”, iż zaangażowanie w życie publiczne jest w pierwszym rzędzie powołaniem ludzi świeckich. Pokazuje pola szczególnie wymagające zaangażowania świeckich dzisiaj – promowanie wartości i godności osoby ludzkiej, ochronę życia, prawo do wolności religijnej, budowanie i strzeżenie pokoju, rozwój gospodarczo-społeczny, kulturę. Autorka konkretnie wskazuje, jakie są zadania świeckich chrześcijan na każdym z tych pól.

Następne artykuły zajmują się negatywnymi zjawiskami ze współczesnego życia społecznego. Jan Halbersztat pisze o myśleniu plemiennym: „«Dobre jest to co robi i myśli moja grupa, «złe» – to co myślą inni, zwłaszcza ci, którzy do mojej grupy odnoszą się krytycznie. W «myśleniu plemiennym” nie ma miejsca na osąd sumienia, na spokojne zastanowienie się nad problemem, na odwoływanie się do wyznawanych wartości”.

„Złe słowa” to artykuł ks. Mariusza Pohla. Autor porusza problem używania języka – plotek, obmów, oszczerstw tak często obecnych w życiu publicznym. Formułuje w dwunastu punktach „kilka praktycznych zasad i instrukcji odpowiedzialnego używania języka”.

Kolejne teksty przedstawiają nauczanie katolickie na temat życia społecznego. Najpierw Piotr Niedzielski przedstawia notę doktrynalną Kongregacji Nauki Wiary „O niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”. Poszczególne części tego tekstu rozdzielają śródtytuły: „Nie mamy tu trwałego miasta”, „Oazowicz głosuje na PiS?”, „Lista spraw najistotniejszych”, „Nie dla utopii, tak dla Tradycji”, „Hierarchia a politycy”, „Być jak Tomasz Morus”.

„Najważniejsze dokumenty Katolickiej Nauki Społecznej” to po prostu tabelka. Tabelka zawierająca wymienienie wszystkich kościelnych dokumentów z tej dziedziny, z tytułem, rodzajem dokumentu, datą wydania i papieżem, który dany dokument wydał. Dzięki temu, w prosty i przejrzysty sposób, każdy może zobaczyć, co składa się na Katolicką Naukę Społeczną.

Swego rodzaju rozwinięciem tej tabelki jest artykuł Ady Ciszewskiej, który bliżej przedstawia papieskie encykliki społeczne. Zaczyna od omówienia fundamentalnej encykliki Leona XIII „Rerum novarum” a kończy na ostatniej, jak dotąd encyklice społecznej „Caritas in veritate” Benedykta XVI. Każdemu z dokumentów poświęcone jest kilka zdań, krótko i syntetyczne przestawiających jego zawartość.

Tym zaś, którzy chcieliby poznać Katolicką Naukę Społeczną od strony poruszanych w niej zagadnień pomoże kolejna tabelka. Wskazuje ona na poszczególne tematy pokazując, w jakim dokumencie są one poruszone.

Jedną z najważniejszych zasad wypracowanych przez Katolicką Naukę Społeczną jest zasada pomocniczości. Na czym ona polega (a na czym nie polega), kiedy należy do niej się odwoływać – to wszystko w artykule Sebastiana Nowoka.

Ostatnie teksty w głównym bloku tematycznym pokazują wreszcie konkretne przykłady zaangażowania katolików w życie społeczne. „Ojcowie Założyciele” to artykuł Doroty Czyżewskiej o twórcach Wspólnot Europejskich. W obliczu niektórych decyzji i posunięć organów unijnych trudno jest nam pewnie niekiedy przyjąć, że integrację europejską zapoczątkowali głęboko wierzący katolicy. A jednak tak było. Autorka przedstawia sylwetki Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego, Jeana Monneta i Konrada Adenauera – inicjatorów Wspólnot Europejskich (toczą się procesy beatyfikacyjne niektórych z nich).

Pewnie nie wszyscy wiedzą, że w maju w sejmie powstał Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. „Dla dobra wspólnego” – to tytuł rozmowy z przewodniczącym tego zespołu posłem Robertem Telusem.

Artykuł „Piotr i Augustyn” Krzysztofa Ławniczaka przedstawia dwóch kapłanów głęboko zaangażowanych w życie społeczne w Wielkopolsce przełomu XIX i XX wieku: Piotra Wawrzyniaka i Augustyna Szamarzewskiego.

Krzysztof Jankowiak

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Chrześcijanin w życiu publicznym

 • Andrzej Krynicki Sól ziemi
 • Agnieszka Dzięgielewska W świecie
 • Jan Halbersztat Myślenie plemienne
 • ks. Mariusz Pohl Złe słowa
 • Piotr Niedzielski Być jak Tomasz Morus
 • Dla dobra wspólnego rozmowa z posłem Robertem Telusem
 • Najważniejsze dokumenty Katolickiej Nauki Społecznej
 • Ada Ciszewska Encykliki społeczne
 • Wybrane zagadnienia Katolickiej Nauki Społecznej w dokumentach po 1891 r. (zestawienie)
 • Sebastian Nowok Zasada pomocniczości
 • Dorota Czyżewska Ojcowie założyciele
 • Krzysztof Ławniczak Piotr i Augustyn

Na drodze ucznia

 • Siódmy anioł Wujostwo
 • Czego uczy nas Tora Potomkowie Sema i śmierć Teracha
 • Perły liturgii Ite, missa est
 • Szkoła modlitwy Jak modlił się Jezus w obliczu swojej śmierci?
 • W szkole animatora Pustka

Ze wszystkich narodów

 • ks. Paweł Sobstyl, Agnieszka Fedorowicz Zbawienie po węgiersku

We wspólnym budowaniu

 • Z Kopiej Górki
 • Komentarze
 • To lubię
 • W Sieci
 • Pogodne

Wieczernik Domowy

 • Pytania

Wieczernik dla Ciebie

 • Czystość to wartość ludzka
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 4-10-2012 o godz. 11:45

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

Po co świętować? (10-04-2014)

Świętowanie (4-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.