oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

ChSWN Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Prawda Krzyż Wyzwolenie

Wojsko Gedeona

Akt konstytutywny - akt oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Krakowie

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Oaza jest dla parafii
Kilka myśli po Wiosennym Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku moderatorzy diecezjalni, przedstawiciele diakonii specjalistycznych oraz Domowego Kościoła spotkali się na Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, aby zastanowić się nad tematem: „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”. Spotkanie odbyło się w sześciu miejscach w Polsce, zgodnie z podziałem filialnym.

W ramach DWDD można było nie tylko usłyszeć, jak wygląda posoborowy model parafii, którego realizowanie jest nierozerwalnie związane z wizją odnowy parafii zaproponowaną przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ale również usłyszeć świadectwa księży i świeckich zaangażowanych w pracę parafialną i starających się zmieniać parafię we wspólnotę wspólnot.

Bardzo ważnym elementem tej pracy jest budowanie jedności wspólnoty parafialnej. Nie chodzi jednak tylko o jedność w ludzkim rozumieniu, ale o dar, który otrzymujemy od Boga. Jedność parafii zależy przede wszystkim od naszego zjednoczenia z Bogiem. Odczytywanie głosu Boga musi jednak być powiązane z odczytywaniem głosu papieża, biskupów, moderatorów Ruchu. „To jest trwanie w jedności Ducha Świętego, w jedności posłuszeństwa, nawet wtedy, gdy wydaje się, że ktoś się myli” – podkreślił ks. Paweł Płatek, moderator filii krakowskiej.

Niestety, wielu duszpasterzy nadal postrzega parafię według modelu przedsoborowego, w którym to proboszcz jest głównym podmiotem działania. Wspólnoty owszem, ale tylko jako „hobby wikarego” – jak to określił ks. Mariusz Cymbała z diecezji rzeszowskiej. Ks. Mariusz przypomniał również, że w duszpasterstwie nie chodzi o ilość, o tłumy ludzi, ale o sposób na dotarcie Słowa Bożego do ludzkiego serca. Do tego potrzebne jest świadectwo życia konkretnych ludzi żyjących Ewangelią. Potrzeba też świętych kapłanów, którzy będą otwarci na współpracę ze świeckimi, w ramach której świeccy wspierają kapłana, a kapłan wspiera świeckich. Na szczęście tacy księża istnieją i dają świadectwo, że wychodzenie do ludzi o rozpoczynanie z nimi rozmowy o Jezusie Chrystusie jest możliwe i przynosi ogromne owoce. „Okazuje się, że się da i to jeszcze działa! Chciałbym do tej wizji parafii namawiać innych, a w przyszłości sam ją realizować” – napisał kl. Krzysztof Gryz z archidiecezji częstochowskiej.

Parafia, do której jesteśmy przypisani jakby „odgórnie”, nie zawsze jest miejscem, które nam odpowiada. Jednak zamiast narzekać na jakość duszpasterstwa parafialnego można spróbować odczytać to jako wezwanie do działania właśnie w tym miejscu. Nie chodzi o to, by szukać idealnego miejsca dla siebie, ale by przemieniać swoje środowisko w Bożą społeczność, złączoną wiarą i miłością do Boga i drugiego człowieka. Znowu – nie da się tego zrobić po ludzku, ale trzeba wczytywać się w głos Boga, rozeznawać jego wolę względem swojej parafii. Każda parafia jest dziełem Bożym.

Jakie jest miejsce wspólnot oazowych w budowaniu parafii wspólnoty wspólnot? To znowu jest wołanie o budowanie jedności. Oaza nie jest dla samej siebie, ale dla parafii, ma ją ożywiać, odnawiać. Nie możemy być zamknięci na ludzi spoza wspólnoty. W każdej parafii na oazowiczów czeka wiele zadań, wiele sposobów służenia wspólnocie parafialnej. Próbę wyliczenia kilku takich sposobów podjął w swojej homilii ks. Mariusz Susek, moderator diecezjalny Ruchu w archidiecezji krakowskiej: modlić się, słuchać Pana, porzucić narzekanie, cieszyć się tym, co małe, zauważyć chorych i samotnych, słabych i potrzebujących pomocy, dziękować za to, co jest. Natomiast ks. Stanisław Adamiak nawiązał do jednego z obrazów Kościoła. Kościół jest łodzią ratunkową, zbierającą słabych i grzesznych, wciąga na pokład tych, których trzeba ratować. Jednak na tej łodzi potrzebna jest załoga, każdy ma swoje zadanie, swoją diakonię – „To wymaga trochę planowania i porządkowania, abyśmy mogli wspólnie pracować na rzecz jednego Ruchu, jednego Kościoła” – powiedział ks. Stanisław.

Wszystkie te rozważania można podsumować słowami ks. Adama Wodarczyka, Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie: „Przed nami długa droga realizacji Planu ACR 2 i wprowadzenia go w życie naszych parafii. Jednak jeśli odpowiedzialni i członkowie diakoni diecezjalnych będą mieli świadomość celu, jakim jest doprowadzenie do żywotnej obecności diakoni Ruchu na poziomie parafii, to za kilkanaście lat będziemy cieszyć się wielkimi owocami posługi diakoni Ruchu w parafiach. Po ludzku zadanie to wydaje się bardzo trudne do realizacji, jednak pokładamy naszą ufność w Panu, bo to jest Jego dzieło!”.

Jacek Skowroński

Relacje:

filia śląska

filia krakowska

filia pelplińska

Dod. Wiola Szepietowska dnia 25-04-2013 o godz. 15:36

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (13-03-2014)

Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (24-09-2013)

Wspólne życie (25-04-2013)

DWDD: Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2 (24-03-2013)

DWDD: Diakonia w służbie nowej ewangelizacji (1-10-2012)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.