oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

COM - Centralna Oaza Matka

Oaza - 15-dniowe rekolekcje

Dzień Światła - 2 lutego

Nasze strony

Diecezjana Diakonia Liturgiczna w Zielonej Górze

Diakonia Misyjna w Łodzi

Diecezja łowicka

Misterium miłości

„Misterium Miłości”, to tytuł Księgi Pamiątkowej dedykowanej Księdzu Prałatowi Franciszkowi Chowańcowi, która ukazuje się w roku Jego 82 urodzin i 56 rocznicy święceń kapłańskich. Prezentacja i wręczenie Księgi odbędzie się 15 czerwca 2013 roku o godzinie 10.30 w auli przy parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

Dzień wręczenia księgi nie został wybrany przypadkowo. Uroczystość ta zbiega się z rozesłaniem turnusów wakacyjnych Ruchu Światło-Życie.

Ksiądz Prałat Franciszek Chowaniec był długoletnim Moderatorem Diecezjalnym Służby Liturgicznej i Ruchu Światło- Życie Archidiecezji Krakowskiej, prowadził oazy wakacyjne oraz kursy specjalistyczne dla animatorów.

Księga pamiątkowa przygotowana pod redakcją doktoranta Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Dawida Czaickiego we współredakcji i współudziale Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, wydana nakładem Wydawnictwa Platan, koncentruje się wokół tematu liturgii Triduum Paschalnego.

Księga została podzielona na trzy części, a więc tak, jak u św. Augustyna, który rozumiał je jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Autorami tekstów są wychowankowie Księdza Prałata Chowańca, jak i osoby zaproszone do jej powstania. Dla nich bowiem liturgia Triduum Paschalnego i jego celebracja stanowi serce roku liturgicznego, a także źródło z którego pije się wodę życia (por. J 4,1nn).

Ogromnym walorem Księgi są zamieszczone reprodukcje mozaik o. Marko Ivana Rupnika SJ, a także fragmenty homilii i przemówień bł. Jana Pawła II, i są najlepszym wprowadzeniem w każdą część niniejszej Księgi.

Poruszane w niej zagadnienia doskonale wpisują się w trwający Rok Wiary ogłoszony przez Benedykta XVI, a także w katechezę liturgiczną, która zmierza to tego, by chrześcijanie z świadomie i owocnie przeżywali wydarzenia zbawcze celebrowane w roku liturgicznym.

ks. Mariusz Susek

Moderator Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie

Archidiecezji Krakowskiej

mgr Dawid Czaicki

Redaktor Księgi Pamiątkowej

Kraków, dnia 9 maja 2013 roku.

Dod. Wiola Szepietowska dnia 17-05-2013 o godz. 16:33

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Żyć w Chrystusie – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (13-06-2012)

Wehikuł Ducha Świętego (5-06-2012)

Wojownicy idą na wojnę (21-09-2011)

Madryt w Krakowie (25-08-2011)

KRAKÓW - Misterium Wielkanocne (15-04-2011)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.