oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

KAMUZO - kurs animatorów muzycznych oaz

Agape - piękna miłość

Życie z życia - jedna z podstawowych zasad posługi animatorskiej w Ruchu Światło-Życie

Nasze strony

Archidiecezja łódzka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka na Słowacji

Archidiecezja krakowska

Obudzić olbrzyma - II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji

II Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, który odbędzie się w Warszawie w dniach 19-22 września pod hasłem „Obudzić olbrzyma”.

rejestracja i informacje na stronach nowaewangelizacja.org

Zaproszenie

Powoli (a może bardzo szybko?) mija rok od naszego spotkania na 1. Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji, jaki przeżyliśmy na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku w Kostrzynie nad Odrą. Dla nas wszystkich był to czas przepięknego doświadczenia Kościoła w głębokiej jedności i niezwykłej różnorodności. Wiemy, że jedno i drugie sprawia Duch Święty.

ON SAM – ufamy – przynagla nas do kolejnego spotkania. Nie, nie chodzi o to, że „kochamy Kongresy”, i że od czasu do czasu „trzeba coś zrobić”…. „Najlepiej Kongres…”

To Duch jest młody i dynamiczny, wolny i mocny, pełen miłości i ewangelizujący. Trudno za Nim nadążyć! Duch i Kościół są już dziś znacznie dalej na drodze Ewangelii niż my byliśmy razem rok temu. Powinniśmy się spotkać, by razem z Nim przeżyć, zrozumieć i podjąć ten kawałek DROGI.

Duch mówił do Kościoła szczególnie mocno, głosem Apostołów i Proroków na Synodzie Biskupów poświęconym Nowej Ewangelizacji. Owocem tego Synodu jest Przesłanie jego Ojców oraz 58 Propozycji, zgłoszonych przez nich Ojcu Świętemu jako ważny punkt odniesienia dla mającej powstać posynodalnej papieskiej Adhortacji.

Wszyscy na nią czekamy. Nie musimy tego jednak robić z założonymi rękami. Możemy to czynić, modląc się, nawracając, podejmując refleksję nad dziełem Synodu (Ducha Świętego na Synodzie) i wchodząc na nowo w doświadczenie bycia ewangelizowanym i ewangelizującym. Tym wszystkim może być – i da Pan Bóg – będzie 2. Kongres. Nie potrzebujemy nań wypracowywać kolejnego schematu i struktury – pozostaniemy wierni temu, co się „sprawdziło” w Kostrzynie. Zapraszam więc Wszystkich na trój-wymiarowe przeżycie: po pierwsze, na rekolekcje; po drugie, na refleksję o charakterze pastoralnym; po trzecie, na wyjście z Ewangelią Jezusa Chrystusa do ludzi.

2. Kongres odbędzie się w Warszawie, w parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Tak, właśnie: w PARAFII! Chcemy bowiem, by w centrum naszej kongresowej modlitwy, refleksji, i naszego NAWRÓCENIA (!) – stanęła parafia jako szczególne miejsce Nowej Ewangelizacji. Wiedzieliśmy o tym już w dniu zamknięcia naszego spotkania w Kostrzynie. Byliśmy przekonani, że bez podjęcia tego tematu w żaden sposób nie ruszymy dalej z miejsca. Synod potwierdził tę intuicję w całej rozciągłości. „Parafia w dalszym ciągu pozostaje pierwszym [sposobem] obecności Kościoła w [naszym] otoczeniu [dosł. w najbliższym sąsiedztwie!]” – stwierdzają Ojcowie – nie może zostać zredukowana do „miejsca ważnych wydarzeń” (choćby religijnych), a tym bardziej „centrum turystycznego” (nawet pielgrzymkowego). „Parafia wybija się ponad wszystko jako obecność Kościoła tam, gdzie mężczyźni i kobiety żyją na co dzień”. Nowej Ewangelizacji w parafii została poświęcona cała 44. Propozycja Ojców Synodu, podpowiadająca m.in. przemyślenie i odświeżenie tak doskonałego „narzędzia” ewangelizacji, jak „wizyta duszpasterska” (nasza popularna „kolęda”).

Parafia – „uśpiony Olbrzym” – pierwszy sposób obecności Kościoła wśród nas. Właśnie to jest w równej mierze jej atutem, jak i słabością. Pokazuje to wyraźnie doświadczenie apostolskie św. Pawła. Ten największy niewątpliwie ewangelizator w dziejach Kościoła w każdym miejscu basenu Morza Śródziemnego zaczynał swoją misję od Synagogi. Synagoga była dla niego tym, czym dla nas jest parafia: pierwszym miejscem obecności Boga w najbliższym otoczeniu. Gromadziła ludzi wyznających wiarę w jednego Boga, słuchających Słowa, modlących się – Naród Wybrany! Za każdym razem Apostoł zderzał się z murem – jeśli nie od razu, to po krótszej lub dłuższej chwili. Oczywiście, głoszone przezeń słowo trafiało do konkretnych ludzi, jak Pryscylla i Akwila, żydowskie małżeństwo pochodzące z Pontu (potem w Rzymie), których Paweł spotkał w Koryncie, albo Kryspus, przełożony korynckiej synagogi, czy jego następca, Sostenes (por. Dz 18).

„Lekcja” przerobiona tak boleśnie przez św. Pawła musi dawać do myślenia. Niewątpliwie jest tak, że poczucie wybrania, że przeżywana religijna codzienność, widok ludzi ciągle jeszcze przychodzących, by się modlić – mogą usypiać; mogą także budzić opór wobec tego, co wydaje się „niepotrzebną” nowością; mogą – paradoksalnie – przekładać się na odmowę nawrócenia.

Mogą. Ale nie muszą! Każde z tych niebezpieczeństw (pokus) nie stanowi przecież dość silnej przeszkody dla MOCY i MIŁOŚCI Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela Kościoła – a więc także, Pana i Ożywiciela Parafii (NASZYCH parafii). Otwórzmy Mu drzwi! Otwórzmy Mu siebie! Dajmy Mu się poprowadzić!

I uczyńmy to RAZEM! Jako Kościół. Dajmy Mu się zebrać na 2. Kongresie Nowej Ewangelizacji w Polsce. Serdecznie zapraszam – Każdego wiernego, Duchownego i Świeckiego, który odczytuje w sobie powołanie do Ewangelizacji. Szczególnie serdecznie zapraszam Proboszczów – pierwszych Pasterzy naszych parafii. Zapraszam do Warszawy, od 19 do 22 września.

Bp Grzegorz Ryś

Dod. Wiola Szepietowska dnia 27-07-2013 o godz. 11:44

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

filar
pełna mobilizacja
Powstań ludu ewangelizujący i ruszmy razem na Warszawę wszystkie DE diecezjalne obowiązkowo (bede sprawdzał obecność) mozemy ewangelizaowac w parku, metrze, supermarkecie czy po domach - info u x. Tomka Mocha Serdecznie zapraszam marek filar cde (27-07-2013, 15:35)
27-ka
niby-żart? mało śmieszny
Pan Jezus nie powiedział „musicie iść i głosić” tylko zapraszał i zachęcał „idźcie i głoście, posyłam was”. To misja, powołanie. Tak też wyraża się Autor zaproszenia. Obowiązek i sprawdzanie obecności ma zgoła odmienny wydźwięk i bynajmniej nie zachęca :( (27-07-2013, 20:14)
ic
zderzenie z murem?
„zaczynał swoją misję od Synagogi. Synagoga była dla niego tym, czym dla nas jest parafia” - ładne to i prawdziwe. Może i dalszy ciąg będzie podobny i chrześcijanie powiedzą parafi: bye-bye. (28-07-2013, 13:02)
RW
Rodzina, ach rodzina...
„Oczywiście, głoszone przezeń słowo trafiało do konkretnych ludzi, jak Pryscylla i Akwila, żydowskie małżeństwo”. To rodzina najpierw ma być ewangelizowana, aby potem skutecznie ewangelizować! JPII tyle razy zwracał na to uwagę, choćby w FC... (1-08-2013, 17:45)
inż
Parafia
To właśnie jest piękne w Ruchu, że jest kompatybilny ze zwykłą parafią. Dlatego Kościół potrzebuje Ruchu. (5-08-2013, 11:03)
G.
Kościół Potrzebuje ruchu?
To już chyba drobna herezja? My potrzebujemy Kościoła- to prawda, ale Kościół bez ruchu dobrze funkcjonował przez 2000 lat i funkcjonował by bez ruchu przez kolejne. (9-08-2013, 9:23)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Jesteś potrzebny! (4-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Nowa ewangelizacja po góralsku (6-02-2014)

Radość Ewangelii (17-12-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.