oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Nowa kultura - ideał wychowawczy Ruchu Światło-Życie

Cztery Prawa Życia Duchowego - cztery podstawowe prawdy będące treścią ewangelizacji

ChSWN Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów Prawda Krzyż Wyzwolenie

Nasze strony

Franciszkanie prowincji krakowskiej

Instytut ks. F. Blachnickiego

Oaza na Litwie

Podsumowanie OŻK 2013

Podsumowanie odbędzie się w Krościenku, w dniach 27-29 sierpnia br. Rozpoczęcie 27 sierpnia (obiadem o godzinie 13.00), zakończenie 29 sierpnia (ok. godziny 14.00).

Program Podsumowania:

Wtorek, 27 sierpnia

13.00 Obiad

14.30 Praca w grupach poprzedzona wprowadzeniem – Namiot Światła

17.00 Podsumowanie pracy w grupach – Namiot Światła

18.00 Eucharystia (parafia) – po Eucharystii modlitwa przy grobie Ojca

19.30 Kolacja

20.30 Nieszpory – Namiot Światła

Środa, 28 sierpnia

8.00 Jutrznia – Namiot Światła

8.40 Śniadanie

9.30 Sprawozdanie z diecezji i zgromadzeń zakonnych (w grupach filialnych)

13.00 Obiad

14.45 Kawa

15.00 Krajowe Kolegium Moderatorów

relacje moderatorów filialnych – Namiot Światła

17.00 Eucharystia – Namiot Światła

18.00 Kolacja

19.30 Nieszpory z błogosławieniem do DIAKONII – Dolny kościół

Czwartek, 29 sierpnia

7.30 Jutrznia – Namiot Światła

8.15 Śniadanie

9.00 Krajowe Kolegium Moderatorów – Namiot Światła

11.45 Przygotowanie Eucharystii

12.00 Eucharystia Namiot Światła

13.00 Obiad

Do spotkań w grupach filialnych dotyczących sprawozdań z diecezji i zgromadzeń należy przygotować się według „Pytań do podsumowania” zamieszczonych w Teczce roku. Szczególną uwagę proszę zwrócić na pytania dotyczące pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych. Odpowiedzi na te pytania proszę dostarczyć także w formie elektronicznej, wysyłając opracowanie na adres: sekretariat@oaza.pl (pytania zamieszczone są poniżej).

Na Podsumowanie przywozimy też wypełnione tabele statystyczne (formularze do danych statystycznych można pobrać ze strony www.oaza.pl).

Zachęcam do pełnego udziału w Podsumowaniu. Niech ten czas nie będzie tylko okazją do przekazania danych liczbowych i podjęcia ustaleń formalnych, ale niech stanie się dla nas okazją do wspólnego radosnego dziękczynienia za wielkie dzieła Boże!

Zachęcam do przyjazdu na Podsumowanie kilkuosobowych delegacji z diecezji. Na KKM w przypadku niemożności przybycia moderatora diecezjalnego lub zakonnego należy wydelegować zastępcę.

Kwestionariusz pracy całorocznej Ruchu Światło-Życie w diecezjach i zgromadzeniach

 1. Liczba wspólnot oazowych w diecezji (zgromadzeniu)
 2. Liczba rejonów oazowych
 3. Liczba księży zaangażowanych w pracę w ramach Ruchu Światło-Życie.
 4. Czy odbywają się regularnie dni wspólnoty moderatorów i spotkania członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi? Jak często?
 5. Czy odbywają się regularnie Rejonowe Dni Wspólnoty Animatorów, jak wygląda formacja animatorów (miesięczne spotkania animatorów, Szkoła Animatora)?
 6. Czy odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (jak wygląda udział Domowego Kościoła, dorosłych, młodzieży, dzieci)? Ile razy w roku są organizowane Rejonowe Dni Wspólnoty? Czy odbywają się zgodnie z terminarzem kalendarza pracy rocznej Ruchu?
 7. Jakie jest wykorzystanie materiałów przygotowywanych przez Centralę (materiały na Dni Wspólnoty, materiały do formacji permanentnej, inne)?
 8. Czy Ruch w danej diecezji/zgromadzeniu posiada własne centra formacyjne, jeśli tak, to w jaki sposób funkcjonują?
 9. Czy istnieje diecezjalna diakonia jedności i inne diecezjalne diakonie specjalistyczne? Czy są one tworzone wspólnie przez wszystkie środowiska Ruchu – młodzież, dorosłych, rodziny? Czy odbywają się regularne spotkania diakonii?
 10. Czy członkowie Ruchu uczestniczą w różnych rekolekcjach specjalistycznych (niezależnie od podejmowanej diakonii) ORAE, ORDW, ORDŻ, ORAM itp.?
 11. Czy w diecezji (filii) organizowane jest ORD? Ile osób w ciągu roku uczestniczy w tym typie rekolekcji?
 12. Ile osób należy do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”?
 13. Jak wygląda i kształtuje się problem formacji ludzi dorosłych (tzw. grupy formacyjne dorosłych, ewentualnie wspólnoty, które wyrosły na bazie Ruchu i z nim się utożsamiają)?
 14. Czy w diecezji organizowane są oazy formacji podstawowej krótsze niż piętnastodniowe lub dzielone na kilkudniowe części?
 15. Jak kształtuje się rozwój i sytuacja Domowego Kościoła w diecezjach?

Proszę także, aby podzielić się w tym opisie radościami i problemami charakterystycznymi dla danej diecezji/zgromadzenia, opisać sprawy i problemy, które w powyższych punktach nie zostały uwzględnione, a są istotne dla ukazania specyfiki Ruchu w danej diecezji czy zgromadzeniu w rozeznaniu Księdza Moderatora.

Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Dod. Wiola Szepietowska dnia 22-08-2013 o godz. 16:34

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Podsumowanie OŻK 2014 (21-08-2014)

Dzień Światła w Krościenku (22-07-2014)

Dzień Wspólnoty I turnusu OŻK 2014 (14-07-2014)

Zdjęcia i nagrania z tegorocznego COM-u (18-06-2014)

Dzień Moderatora (12-06-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.