oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Nowej Drogi

Dialog małżeński - jedno ze Zobowiązań Domowego Kościoła

Słowo życia

Nasze strony

Natanael - diakonia na rzecz Ruchu Światło-Życie

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna w Katowicach

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Światło-Życie

Zasada światło-życie. „...gdyby tak każdy człowiek na świecie starał się żyć według tego, co naprawdę w sumieniu uznaje za słuszne i dobre…” Czy Jezus jest moim światłem? Czy Jezus jest moim życiem? Jak To światło, którym jest Jezus wcielać w swoje życie? Jak być konsekwentnym, jak na co dzień – w rodzinie, w pracy, żyć wartościami, które się wyznaje czy głosi? W jaki sposób to robić? A poza tym dlaczego światło-życie a nie światło i życie ?

Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć najnowszy numer „Wieczernika”.

„Jezus Chrystus jest moim Światłem i Życiem” – tymi słowami rozpoczynają się Drogowskazy Nowego Człowieka – nasze oazowe Credo. Okazuje się jednak, że prawdy tej nie wymyślił ks. Franciszek Blachnicki. Kiedy zagłębimy się w lekturę słowa Bożego, możemy dostrzec, że idea Boga który jest prawdziwym światłem i prawdziwym życiem jest tam obecna od pierwszych stronic. Przybliża nam ją ks. Adrian Put w artykule „Kto idzie za mną”. Do Słowa Bożego kieruje nas też sam założyciel o. Franciszek Blachnicki – pisze o tym Krzysz­tof Jankowiak w artykule „Sprawa najważniejsza”. A o tym jak ruch oazowy stał się Ruchem Światło-Życie opowiada Robert Derewenda w artykule „Żywy Kościół”.

Wszystkim oazowiczom od prawie czterdziestu lat towarzyszy znak „Fos-Zoe” popularnie zwany „foską”. Patrycja Kulczewska w artykule „Znak” przypomina jego symbolikę i wyjaśnia historię. Jakże zaskakującym może być fakt, że nie jest to symbol wymyślony na potrzeby Ruchu a tylko odnaleziony monogram starożytnych chrześcijan, dla których „widzieć światło” oznaczało tyle co „żyć”.

O tym, że życie według światła ma być naszym sposobem istnienia przypomina nam serce naszego Ruchu – Kopia Górka, po której oprowadza nas Grażyna Wilczyńska w artykule „Nasycone miłością”.

Świadectwa zamieszczone w tym numerze pokazują, że ta najważniejsza zasada chrześcijan to nie tylko piękna teoria. Że jest to prawda, którą można żyć. Ale żeby żyć nią naprawdę, trzeba na nowo, każdego dnia wprowadzać ją w życie. I choć nasza codzienność to zmaganie się ze swoją niedoskonałością, walka z przeciwnościami, to jak pokazują świadectwa, chodzi przede wszystkim o to, by to światło, którym jest Jezus Chrystus tak nas przeniknęło byśmy chcieli podporządkować mu swoje życie i chcieli dzielić się Nim z innymi.

Anna Krynicka

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Światło-Życie

Na drodze ucznia

 • Siódmy anioł Jubileusz i jubileusze
 • Czego uczy nas Tora Między połówkami
 • Perły liturgii Błogosławieństwo
 • Szkoła modlitwy Modlitwa prośby

Z daleka i z bliska

 • Ze wszystkich narodów Obrazy z Brazylii
 • Pamięć świadków Bogu i bliźnim
 • Z Kopiej Górki Oaza Niepokalanej

Chwile

 • To lubię
 • W Sieci
 • Biblioteczka
 • Na płytach
 • Na pogodne wieczory

Wieczernik Domowy

 • Korepetycje z wiary

Wieczernik dla Ciebie

 • Żeby tak dwoje chciało naraz
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 18-09-2013 o godz. 8:52

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

Po co świętować? (10-04-2014)

Świętowanie (4-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.