oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Dialog małżeński - jedno ze Zobowiązań Domowego Kościoła

Oaza Niepokalanej

Prawda-Krzyż-Wyzwolenie

Nasze strony

Diecezja łomżyńska

Diecezja sosnowiecka

Eleuteria

Jesienny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych odbędą się w terminie 25-26 października 2013 r. w sześciu filiach w Polsce.

pobierz program i materiały w formacie pdf

W dokumencie „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie” czytamy, że charakterystycznym elementem duchowości naszego Ruchu jest dążenie do zjednoczenia z Chrystusem Sługą, który przyszedł, aby służyć i oddać życie dla wypełnienia woli Ojca i Jego planu zbawienia. Jednym z ważnych wymiarów duchowości ukazanej nam w biblijnym obrazie Chrystusa Sługi, jest postawa Jego bezgranicznego oddania swemu Ojcu w duchu posłuszeństwa. Święty Paweł w Liście do Filipian napisał, że Chrystus Jezus „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). Ta postawa „posłuszeństwa aż do śmierci” stała się ostatecznie przyczyną zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, którego można nazwać „mistrzem nieposłuszeństwa”. Przez posłuszeństwo „aż po śmierć krzyżową” Chrystus doznaje ostatecznie wywyższenia i uwielbienia. Jego zwycięstwo dokonało się poprzez posłuszeństwo woli Ojca wypowiedziane podczas modlitwy w Ogrójcu w słowach „Ojcze niech się stanie wola Twoja” (Mt 26, 42). Dzięki tej postawie dokonało się wywyższenie Jezusa, o którym św. Paweł pisze; „na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych” (Flp 2, 10). Taka jest duchowość diakonijna naszego Ruchu. Jest to duchowość służby, przeżywanej w duchu posłuszeństwa woli Ojca na wzór Chrystusa Sługi.

Duchowość Ruchu Światło-Życie ma także wymiar eklezjocentryczny. W dokumencie „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie” czytamy, że członków Ruchu Światło-Życie charakteryzuje postawa miłości do Kościoła. Wyraża się ona także w tym, że świadectwo i służbę starają się oni „wypełniać zawsze w łączności z hierarchią Kościoła, której szczególnie jest zalecona posługa jedności i która ma być widzialnym znakiem tej jedności” („Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie” II.7).

Jest to bardzo ważny element duchowości członków Diakonii Ruchu Światło-Życie, szczególnie wart podkreślenia w czasach, kiedy ten wymiar chrześcijańskiej duchowości diakonijnej, jakim jest posłuszeństwo woli Ojca, rozeznawanej w Kościele i ukazywanej przez głos Pasterzy, jest nieraz kwestionowany. Doświadczamy tego niemal codziennie, obserwując debaty publiczne w mediach, podważające autorytet Biskupów niemal w każdym z podejmowanych tematów.

Dlatego podczas Jesiennych DWDD tematem rozważań uczynimy ten element duchowości diakonijnej naszego Ruchu, jakim jest postawa posłuszeństwa na wzór Chrystusa Sługi. Chciejmy na nowo zachwycić się Chrystusem Sługą, cichym, pokornym i posłusznym woli Ojca. Chciejmy odkryć, że nasi Pasterze, atakowani dzisiaj po wielekroć przez wrogów Kościoła, potrzebują z naszej strony świadectwa służby i posłuszeństwa. Rozważmy także czy jako członkowie Ruchu Światło-Życie nie potrzebujemy w tej kwestii nawrócenia!

Życzę wszystkim czasu owocnego spotkania podczas Jesiennych DWDD A.D. 2013, daru modlitwy, wyciszenia i doświadczenia jedności w Duchu Świętym!

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Pan z Wami!

Ks. dr Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Katowice 10.10.2013 r.,

Dod. Wiola Szepietowska dnia 24-09-2013 o godz. 8:57

Zobacz także:

Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (13-03-2014)

Wspólne życie (25-04-2013)

Oaza jest dla parafii (25-04-2013)

DWDD: Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2 (24-03-2013)

DWDD: Diakonia w służbie nowej ewangelizacji (1-10-2012)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.